Actualiteit

Nederland hoopvol, 'Voor einde jaar test met vaccin tegen vogelgriep'

Nederland hoopvol, 'Voor einde jaar test met vaccin tegen vogelgriep'

Een proef met het testen van een vectorvaccin in Nederland lijkt dichtbij. Voordat het zover is, moeten nog enkele essentiële stappen gezet worden. Zo moeten er nog locaties gevonden worden en ook de afzet moet nog geregeld worden. Hiervoor wil LNV hoogstwaarschijnlijk eerst in Europa overeenstemming bereiken.

 

In Nederland liggen verschillende scenario’s klaar om aan de slag te kunnen met het testen van vectorvaccins. De kans is aanwezig dat dit plan voor het einde van het jaar definitief klaar is. Op het moment zijn in Europa alleen nog zogeheten geïnactiveerde vaccins geregistreerd. Vectorvaccins tegen vogelgriep (AI) worden al wel buiten Europa gebruikt. Voor import en gebruik moet toestemming komen van de autoriteiten.

 

In Frankrijk is al speciale toestemming gegeven voor gebruik van een (nog) niet-geregistreerd vaccin, dit bij een groep Palmi-eenden waarbij de afgelopen jaren veel uitbraken met HPAI waren. Als de vaccinatie goed aanslaat, wil het Franse ministerie van Landbouw deze strategie gaan toepassen in andere regio’s.

 

De vrees voor wegvallende export moet vooraf wel afgedicht zijn. Internationaal afspraken over vaccinatie van pluimvee en de acceptatie van gevaccineerd pluimvee en producten zullen daarom essentieel zijn. Gezien vectorvaccins goed te onderscheiden zijn van veldvirussen heeft dit op termijn een hoge kans van slagen, daar dit in het verleden één van de grootste struikelblokken was.

 

Vaccineren als extra drempel

 

De meesten zijn het erover eens dat het niet langer meer maatschappelijk- en financieel haalbaar is om bij een uitbraak van vogelgriep tien- tot honderdduizenden dieren te moeten doden worden gedood. Naast de imagoschade zijn eveneens de financiële gevolgen niet te overzien. Vaccineren zal niet dé oplossing zijn, maar het zou een extra drempel zijn tegen AI-uitbraken. Een goede biosecurity blijft essentieel, maar met vectorvaccins zou een extra beschermingen geboden kunnen worden. Het AI-virus lijkt endemisch en daarom is er een continue dreiging dat het virus overspringt van wilde vogels naar commercieel gehouden pluimvee.

 

Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid , Onderzoek