Actualiteit

Landbouwer ‘spuugt het der ut’ na derde zelfdoding in de streek in één jaar tijd

Landbouwer ‘spuugt het der ut’ na derde zelfdoding in de streek in één jaar tijd

Produceren onder de toenemende regelgeving en restricties van de Belgische overheid die elke voeling met de landbouwsector lijkt verloren te hebben, terwijl de afzet haast volledig bepaald wordt door de wereldeconomie. De Ieperse landbouwer Philip Fleurbaey trekt aan de alarmbel nadat onlangs een collega zich van het leven heeft beroofd, de derde in één jaar tijd in de streek. Hij roept via Facebook en Twitter boeren op om in hun pen te kruipen en hun verhaal te doen aan ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir. “Zo kan het niet meer verder. Er moet een snelle én structurele oplossing komen”, meent hij.

 

Omzetverdeling en regelgeving volledig scheefgetrokken

 

Bij veel landbouwers staat het water aan de lippen en dat weegt zwaar door op het mentale welzijn. Bijkomend is het ongunstig landbouwklimaat inzake kwaliteit, milieu, dierenwelzijn,… dat vanuit de overheid gecreëerd wordt en de aanhoudende agribashing. “Het valt gewoon niet uit te leggen dat een buitenlandse seizoenarbeider in uurloon meer verdient dan de boer zelf, dat er vandaag melk geproduceerd wordt aan prijzen van 30 jaar geleden, dat we hier mogen consumeren wat we niet meer mogen produceren, het water dat bij vele varkenshouders niet tot aan maar over de lippen staat, …”, aldus Fleurbaey.

 

Ook de milieucontroles worden frequenter en harder, waarbij er soms te veel gekeken wordt naar de kleinste details. “Ze verliezen te vaak uit het oog dat we veel zaken wel goed doen. Wij gaan constant op zoek naar oplossingen op vlak van klimaat, met stikstofreducerende maatregelen, we zijn bezig met het hergebruik van water, met zonne- en windenergie, antibioticareductie, beheersovereenkomsten voor onder meer bloemenranden... Als landbouwer krijg je echt het gevoel dat het nooit genoeg is en er moet steeds meer gebeuren, voor dezelfde prijs of voor minder.”

 

Landsbond Pluimvee herkent de problematiek

 

De Landsbond Pluimvee beaamt deze stellingen. Essentiële basisvoeding, waaronder producten van dierlijke oorsprong, zijn te goedkoop geworden. De retail ‘bradeert’ vaak waardoor producenten onder de kostprijs moeten produceren. Soms ontstaat er ophef over te lage lonen bij werknemers, stel je voor dat werknemers zouden moeten betalen om te mogen gaan werken? Zoiets is ondenkbaar, maar is voor landbouwers vaak meer feit dan fictie.  

 

Spuug het der ut

 

Onder het mom van ‘Spuug het der ut’ (“schreeuw het uit”, voor de niet-West-Vlamingen, red.) roept hij collega-landbouwers op om hun verhaal neer te schrijven en op te sturen naar de bevoegde ministers van Landbouw (Crevits) en van Omgeving (Demir). Lees hier de oproep. “Er is een ondersteunende actie nodig vanuit de basis. Mensen die het niet meer zien zitten, mogen niet zwijgen, maar moeten hun verhaal doen. Er moet gepraat worden, maar ook geluisterd. Schrijf het van je af, ook dat lucht op.”
 

Philip Fleurbaey bespeurt een gelatenheid bij vele landbouwers, de ‘fut’ is eruit. Dan heeft hij het niet over oude boerderijen, maar over prachtige, recente landbouwbedrijven, die aangeven dat ze afstevenen op een faillissement. “Politici moeten toch eens nadenken over de weg die ze ingeslagen zijn.”

 

Wie met vragen zit of nood heeft aan een gesprek, kan altijd terecht bij Boeren op een Kruispunt (0800 99 138) of bij de Zelfmoordlijn (op het nummer 1813).

 

Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën