Actualiteit

Koppel uilen doet Raad van State milieuvergunning kippenbedrijf vernietigen

Koppel uilen doet Raad van State milieuvergunning kippenbedrijf vernietigen

Het juridisch welles-nietesspel rond een grote pluimveestal van 80.000 kippen in de Spinhoutstraat in Zomergem houdt aan. De Raad van State vernietigt nu de milieuvergunning omdat de landbouwer de aanwezigheid van uilen op en rond zijn nieuw bedrijf onvoldoende zou onderzocht hebben. De minister moet beslissen hoe het nu verder moet.

Het is deze maand precies vier jaar geleden dat een boer uit Sinaai een aanvraag indiende voor de bouw van twee stallen voor 80.000 kippen in de Spinhoutstraat in Zomergem. Dit nadat hij was onteigend in Sinaai.

Voorgeschiedenis

Het bedrijf was oorspronkelijk sedert midden de jaren 60 gevestigd in Sinaai, midden de bossen. De bedrijfsleiders baatten het uit sedert midden de jaren 80, volledig in synergie met de omgeving, die nadien door de overheid werd ingekleurd als natura-2000 gebied. Bij het hernieuwen van de uitbatingsvergunning, werd het bedrijf geconfronteerd met een rode “PAS”brief en bleek al gauw dat er geen enkele mogelijkheid was het bedrijf aan te passen aan de op dat moment geldende voorwaarden binnen die “PAS”-reglementering. Daarom werd de keuze gemaakt, samen met de overheid, om het bedrijf te herlokaliseren. Het perceel aan de Spinhoutstraat in Zomergem werd getoetst aan alle vergunningsvoorwaarden, en alle overheidsinstellingen gaven groen licht.

De buurt zag de komst van dit nieuwe bedrijf echter niet zitten: ze vreesden een aanslag op de open ruimte, geur- en geluidshinder én verschralende natuur. Een plaatselijk actiecomité gebruikte dan ook alle beschikbare middelen om de uitbating van het bedrijf tegen te houden, en tekende beroep aan bij de Raad van State: er zou een broedplaats voor steenuilen op de site aanwezig geweest zijn. Wat volgde was een procedureslag, na een aanhoudend welles-nietesspel van toegekende vergunningen en de vernietigingen ervan.

De landbouwer besloot al die procedures niet af te wachten en startte met de bouw van de stallen. Noodgedwongen, want de uitbating van de site in Sinaai moest van de overheid worden stopgezet eind 2019. Nu vernietigt de Raad van State na drie jaar de milieuvergunning, die destijds door Vlaams CD&V-minister Joke Schauvliege was toegekend.

Foerageergebied

Volgens de bezwaarindieners werd een knotwilgenrij gerooid waardoor “zeker één koppel steenuilen zijn broedplaats verloor”. De regio is ook een foerageergebied van de kerkuil en de ransuil (een plek waar dieren hun voedsel halen, nvdr.). Volgens de Raad van State zijn die tegenargumenten onvoldoende onderzocht en is de landbouwer tekort geschoten aan zijn zorgplicht. Onbegrijpelijk, oordeelt de pluimveehouder. Om te voldoen aan de zgn. “Natuurtoets” is er hiervoor geen enkel bewijs gevonden. Dit was de conclusie van verschillende experts vóór de bouw van de stallen. Zomergem en omstreken is wel gekend voor haar uilenpopulatie, maar de onmiddellijke omgeving rond het nieuwe bedrijf is enkel gekend als foerageergebied.

Wat nu, gemeente Lievegem? “Ons gemeentebestuur heeft in deze zaak geen enkele bevoegdheid”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Guy De Neve (Open VLD). “We kijken naar Vlaams milieuminister Zuhal Demir (N-VA) die nu vier maand de tijd heeft om te reageren.” De Neve verwacht niet dat de kippenkwekerij meteen wordt stilgelegd omdat het om een al actief bedrijf gaat.

Oplossing voor de toekomst

Beter voorkomen dan genezen, denken ze bij de gemeente Lievegem dat aan een plan werkt om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. “We beschikken nog niet over een ruimtelijk uitvoerinsgplan dat de landschappelijke waarde van ons agrarisch buitengebied beschermt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Guy De Neve (Open VLD), die hoopt om tegen volgend jaar met zo’n plan wel een extra stok achter de deur te hebben.

“We willen grote open gebieden vrijwaren, zonder daarbij de landbouw te vergeten want er moet ook nog plaats zijn voor de landbouw om te herlocaliseren als – ik zeg maar iets – het kanaal ooit alsnog verbreed zou worden. Met zo’n ruimtelijk uitvoerinsgplan hoeven we hopelijk niet meer in zo’n ellenlange procedureslag terecht te komen.”   

Bron: Pluimvee/Nieuwsblad – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , Juridisch , Oost Vlaanderen