Actualiteit

H3N1-virus verstevigt grip op pluimveesector

H3N1-virus verstevigt grip op pluimveesector

Dat het H3N1-virus een laag pathogeen karakter heeft (cfr. Pathogeniciteitstest Sciensano: 0,13)*, blijkt niet uit het klinisch ziektebeeld die zich tot op heden enkel bij productiedieren manifesteert. Ondertussen is het virus in België al bevestigd op 16 bedrijven en zijn er nog 2 bedrijven die verdacht worden, maar nog niet zijn bevestigd. De eerste verdachte gevallen buiten West –en Oost-Vlaanderen zijn ondertussen een feit.

Niet tegenstaande dat het hier om een niet-wettelijke te bestrijden variant (H3) van het vogelgriepvirus betreft, maakt de sector zich, gezien de omvang en de mate van verspreiding, toch sterk ongerust over de huidige situatie. Daarom roepen we dan ook op aan de bevoegde instanties om de nodige verantwoordelijkheid aan de dag te leggen om erger te voorkomen.

Ondanks dat het virus zich hoogstwaarschijnlijk, naast contact, ook via de lucht verspreidt, hebt u als pluimveehouder, gezien de situatie, er toch alle belang bij de bioveiligheidsmaatregelen op uw bedrijf te verscherpen. Naast de normale bioveiligheidsmaatregelen wordt er nogmaals aangeraden om:

  • Elk contact van derden op uw bedrijf te vermijden,
  • Ontsmet wielen, wielkassen, … van externe voertuigen op uw bedrijf (rendac, voederlevernacier,…), het virus is makkelijk af te doden met ontsmettingsmiddelen.

*Een virus wordt als hoog pathogeen bestempeld indien de virulentie hoger is dan 1,2.

Tekst: Landsbond Pluimvee

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Dierengezondheid , Onderzoek , West Vlaanderen , Oost Vlaanderen , Laagpathogene aviaire influenza H3N1