Actualiteit

Gedesillusioneerd, ondanks eindelijk verplichte ruiming voor H3-virus

Gedesillusioneerd, ondanks eindelijk verplichte ruiming voor H3-virus

Gedesillusioneerd, ondanks eindelijk verplichte ruiming voor H3-virus

Opgelucht, maar eveneens deels gedesillusioneerd. Zo zouden de emoties van de sector kunnen omschreven worden nu er na drie maanden eindelijk een nakend besluit is dat ruimen mogelijk maakt, maar waarbij er vooralsnog niet retroactief gewerkt kan worden.

Aantal besmette bedrijven loopt op tot 79

Het LPAI H3-virus werd voor het eerst eind januari geconstateerd op een pluimveebedrijf zonder zorgwekkende klinische gevolgen, zoals het een laag pathogene H3-stam beaamd. Begin april kwam dit virus opnieuw boven water, waarbij de klinische symptomen van een heel ander kaliber waren en totaal niet meer in lijn lagen met hetgeen er verwacht kan worden van een laag pathogene AI-stam, nl. een mortaliteit die in eerste fase kan oplopen tot 60 % en een productiedaling naar nagenoeg 0 %. De sector zag direct de ernst van de situatie in en vroeg afdoende maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van dit virus tegen te gaan.

Door het uitblijven van afdoende maatregelen is het aantal besmette bedrijven ondertussen opgelopen tot 79, dit aantal werd bevestigd door Liesbeth Van De Voorde, persverantwoordelijke van het FAVV.

Eindelijk afdoende maatregelen om H3-virus tegen te gaan

Drie maand na datum zal er, onder voorbehoud, in de loop van volgende week een Koninklijk besluit gepubliceerd worden die het mogelijk moet maken een opruimingsplicht op te leggen aan alle H3-positieve bedrijven, met vergoeding. Als sector kan er hier in principe enkel maar verheugd op gereageerd worden dat er eindelijk afdoende maatregelen komen die de verdere verspreiding van dit virus zullen tegengaan. Het is nu nog wachten op de officiële publicatie van het KB alvorens er gestart zal kunnen worden met ruimen, verwacht wordt dat dit eveneens in de loop van volgende week zal plaatsvinden. Nu het virus steeds virulenter wordt en er eveneens klinische symptomen worden waargenomen bij braadkippen en opfokkoppels, neemt de hoogdringendheid ervan alleen maar toe.

Sector betaalt politiek getalm in H3-crisis

In het Koninklijk besluit zal er echter geen retroactiviteit vervat zijn, wat een mokerslag is in het gezicht van alle pluimveehouders die de ernst van dit virus inzagen en ter goede trouwe en ter bescherming van de sector op eigen initiatief geruimd hebben. Dit heeft er hoofdzakelijk, naast de verscherpte bioveiligheidsmaatregelen, voor gezorgd dat regio’s buiten het gebied en naburige landen vooralsnog niet besmet werden.  

Voor pluimveehouders waarvan hun hennen nog niet geruimd zijn, zullen voorlopig enkel maar het huidig aantal dieren vergoed worden, waarbij de waarde zal gehanteerd worden van de dan geldende leeftijd. Naast de emotionele impact voor de getroffen bedrijven, brengt het politieke getalm eveneens een immense financiële impact teweeg, wetende dat het virus ooit zo onschuldig begon en dat het in de kiem gesmoord kon worden.

“Het zou irreëel zijn mochten pluimveehouders die proactief gewerkt hebben en erger hebben voorkomen, nu aan hun lot worden overgelaten. De Landsbond zal zich dan ook blijven inzitten om de retroactiviteit te bekomen”, aldus Martijn Chombaere, adviseur bij de Landsbond Pluimvee. “Bovendien zou dit een heel ernstig precedent scheppen voor toekomstige niet gereglementeerde dierziektes in de gehele EU waarbij de diergezondheid en/of welzijn ernstig in het gedrang komt, waarbij niemand meer zijn verantwoordelijkheid zou durven nemen”.

Tekst: Pluimvee

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Laagpathogene aviaire influenza H3N1