Actualiteit

Dumpingprijzen Turkije verhogen druk op broedeimarkt

Dumpingprijzen Turkije verhogen druk op broedeimarkt

De vooruitzichten op de broedeimarkt stemmen broedei-exporteurs niet direct gunstig. De ongunstige en negatieve prijsevolutie van de braadkippenprijzen zorgen voor een verlaagde opzet. “Daar bovenop vallen er in de Kerst en Oudejaarsweek telkens twee slachtdagen weg waardoor er in week 43 tot 20 % minder broedeieren zijn ingelegd”, aldus Carl Destrooper (Incubel).

Concurrentie neemt toe

Als er minder broedeieren worden ingelegd voor Belgische vleeskuikenhouders, dan moeten er meer broedeieren geëxporteerd worden. Doordat het wereldwijde aanbod van broedeieren vrij ruim is, verhoogt dit de druk op de broedeimarkt. Vroeger waren er slechts enkele landen die broedeieren exporteerden, nu landen als Polen, Hongarije, Portugal, Spanje en Turkije eveneens eieren, naast Nederland, Duitsland en België afzetten op de broedeimarkt, verhoogt dit de concurrentie aanzienlijk.

Broedeivraag vanuit Irak cruciaal

De vraag vanuit Irak is een cruciale factor voor de broedeimarkt in België en Nederland die toch wel sterk export afhankelijk is. Als de vraag vanuit Irak tegenvalt verhoogt dit de druk op de prijzen aanzienlijk. Turkije biedt momenteel broedeieren aan in Irak aan dumpingprijzen van 14,7 tot 15,6 eurocent, daaraan kunnen Belgische exporteurs ze niet leveren. De marktvooruitzichten zijn bovendien moeilijk in te schatten. Ondanks dat de impact van H3N1 geringer is geworden, blijven bepalende factoren als de Brexit en de Mercosur-deal voor onzekerheid zorgen.

Lichte krimp essentieel om broedeiprijs op peil te houden

In Nederland verwacht men alleszins een lichte inkrimping van de vleeskuikenouderdierenstapel van 5,75 miljoen opgezette vleeskuikenouderdieren in 2018 naar 5,45 miljoen in 2019. Voornamelijk doordat de toegenomen concurrentie de broedeiprijzen de afgelopen 5 jaar regelmatig onder druk zette en de hoge kosten door wet- en regelgeving. Een lichte inkrimping zou volgens hen voldoende zijn om de prijzen op een gezond prijsniveau te kunnen houden. In België zijn er grosso modo een 3 miljoen vleeskuikenouderdieren, waarvan er ± 620.000 geruimd zijn door H3.

Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb

Te vinden in: Alle categorieën , Moederdieren - Broeierij