Actualiteit

Dierenwelzijn opgenomen in grondwet heeft voornamelijk symbolische waarde

Dierenwelzijn opgenomen in grondwet heeft voornamelijk symbolische waarde

De Senaat heeft met een tweederde meerderheid gestemd voor het opnemen van dierenwelzijn in de grondwet.  Onderzoeker Paulien Christiaenssen (KULeuven) nuanceert wel het gewicht van deze beslissing. “Symbolisch is het een heel sterk signaal, maar in ons rechtssysteem blijven dieren quasi objecten, geen rechtssubjecten. Ze krijgen geen grondrechten, zoals in diverse media verkeerdelijk wordt gesteld.”

 

Afgelopen vrijdag heeft de Senaat tijdens de plenaire zitting met tweederdemeerderheid gestemd voor het opnemen van dierenrechten in de grondwet, het hoogste rechtskader van het land. Deze voorgestelde herziening van artikel 7bis van de grondwet moet nu nog worden goedgekeurd door de Kamer, al zal dit naar verluidt ook gebeuren. Verschillende media kopten met het gegeven dat dieren nu grondrechten hebben, maar dat is niet het geval.

 

Wat er nu voorligt en goedgekeurd is door de Senaat, is een artikel dat zegt dat de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten rekening moeten houden met de bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel. In feite is dat een herhaling van een artikel dat al bestaat in het Europees recht”, aldus Christiaenssen.

 

“Wat dit concreet zal betekenen voor dierenwelzijn, is minder duidelijk. “Het gaat om een wijziging in artikel 7bis van de grondwet”, zegt ze. “Dat is niet toevallig. Ons Grondwettelijk Hof controleert slechts op bepaalde onderdelen van de grondwet. Artikel 7bis is daar geen deel van. Eigenlijk is dit pure symboliek waarbij de juridische waarde beperkt blijft. Alles wat erin staat, bestaat nu al in Europese wetgeving.”

 

Beter meer focus op import

 

“Verschillende dierenrechtenorganisaties zetten sterk in op een verbeterd dierenwelzijn, iets waar wij tevens binnen onze sector ook voor streven. Dit echter wel binnen het gegeven van duurzaamheid op alle pijlers. Deze symbolische betekenis betekent veel voor hen, echter stellen we ons wel vragen waarom ze telkens zo hard inzetten op binnenlandse zaken, terwijl België en Europa overspoelt wordt met producten van dieren die niet aan onze eisen voldoen. Hoe meer het ons onmogelijk gemaakt wordt om aan veeteelt te doen, hoe meer import er zal zijn vanuit het buitenland. Door de productie te verschuiven wordt er helaas niets bereikt”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker bij de Landsbond Pluimvee.

 

Tekst: Pluimvee – Bron: VILT – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij