Actualiteit

Commissie landbouw en dierenwelzijn staan met hun voeten in het veld tijdens pluimveetour van de Landsbond Pluimvee

Commissie landbouw en dierenwelzijn staan met hun voeten in het veld tijdens pluimveetour van de Landsbond Pluimvee

Met een delegatie van de commissie landbouw en de commissie dierenwelzijn trok de Landsbond Pluimvee letterlijk de boer op tijdens de pluimveetour. Een tour langs vier Vlaamse bedrijven waarbij telkens de focus werd gelegd op de specifieke issues binnen die subpluimveesector. “Beleidsbeslissingen moeten gebeuren met de voeten in het veld, niet vanop een kantoor in het Brusselse”, aldus Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond Pluimvee.

 

Sinds de vorige Vlaamse verkiezingen in 2019 werd het idee van de Pluimveetour gelanceerd om politiekers meer voeling met het veld te geven. Het corona- en het vogelgriepvirus zetten deze plannen even ‘on hold’, tot vandaag. Met een delegatie van de commissie landbouw en de commissie dierenwelzijn werden vier Vlaamse bedrijven bezocht om de politici een waarheidsgetrouw beeld te geven en de impact van mogelijkse beslissingen.

 

Een eerste stop vond plaats in Passendale waar de commissieleden een braadkippenbedrijf bezochten waar de kuikens live aan het uitkomen waren. Eric Hoeven en Steven Vervaeke van broeierij Vervaeke-Belavi stonden de commissieleden te woord om uitgebreid over deze farmhatching techniek, een Vlaamse innovatie trouwens ter bevordering van het dierenwelzijn, te vertellen.

 

Vervolgens werd er halt gehouden in Gits bij een kalkoenbedrijf. Hier geen schattige donzige kuikens om de commissieleden te doen smelten, maar bijna slachtrijpe kalkoenhennen van 14 weken oud. De sector is de framing van dierenrechtenorganisaties meer dan beu, vandaar dat we deze politici zonder doek voor de ogen lieten zien hoe het houden van kalkoenen er echt aan toe gaat. Er moet helemaal niet ingebroken worden in stallen om de buitenwereld te tonen hoe het eraan toegaat, vraag het ons en wij tonen met plezier een kijkje achter de schermen voorzien van een woordje tekst en uitleg. Het is namelijk belangrijk om zaken te duiden wat we doen en vooral waarom we het doen. Indien er beleidsbeslissingen worden doorgevoerd dat deze effectief een nut hebben en geen verplaatsing van een mogelijks probleem veroorzaken of net MEER dierenleed veroorzaken.

 

Vol nieuwe inzichten reden we met de politici door naar Wingene waar enkele enthousiaste pluimveehouders ons stonden op te wachten, die onder meer beschikken over een leghennenstal met vrij uitloop. Het al dan niet behandelen van de snavel is onder meer een hot-topic binnen de leghennensector, maar hier konden de commissieleden met eigen ogen aanschouwen hoe intact en perfect gevormd de snavel van behandelde hennen wel niet is. Daarnaast werd er ook sterk de aandacht gevestigd op het feit dat de leghennensector flirt met de zelfvoorzieningsgraad van 100% terwijl er nog enkele belangrijke hindernissen te nemen zijn. België zal dus binnenkort niet meer zelfvoorzienend zijn voor zijn eigen eierbehoefte.

 

Afsluiten deden we te midden van een lege splinternieuwe braadkippenstal waarbij alle bioveiligheidsmaatregelen in de wind werden geslagen. Simpelweg omdat de bedrijfsleiders geen zicht hebben of er hier nog ooit braadkippen kunnen opgezet worden. Aan het woord was een moegestreden pluimveehoudster die door het politiek gekluwen een onmenselijk verhaal naar voor bracht over hoe ze van de ene vergunningsthriller in de andere viel, waarbij elke vorm van menselijkheid verloren was gegaan. Een schrijnend verhaal om de tranen in de ogen te krijgen.

 

Maar al te vaak wordt er vergeten dat er achter elke beleidsbeslissing ook een menselijk aspect schuil gaat. De impact van beleidsbeslissingen, eveneens op het menselijk aspect, en het belang om ervoor met de voeten in het veld te staan om te weten wat de werkelijke impact is, daar was het de Landsbond Pluimvee om te doen.

 

Tekst en foto: Pluimvee

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , West Vlaanderen , Oost Vlaanderen