Actualiteit

2020: een jaar van slechte marktprijzen voor eieren en braadkippen

2020: een jaar van slechte marktprijzen voor eieren en braadkippen

2020 was zeker geen goed jaar voor wat de marktprijzen van eieren en braadkippen betreft, integendeel. De bijgaande figuren, waarin de vergelijking met voorgaande jaren weergeven wordt, maken dit pijnlijk duidelijk. 2020 zit gelijk of duidelijk onder de gemiddelde prijzen van de laatste 10–15 jaar!

Eieren

We beperken ons tot de twee meest geproduceerde categorieën namelijk de bruine scharrels (code 2) en de witte verrijkte kooi-eieren (code 3). De prijzen zijn voor 100 stuks klasse 3 eieren genoteerd door de prijzencommissie te Kruisem. Voor jaaroverzichten, met alle weekprijzen voor iedere klasse, verwijzen we door naar onze website (www.pluimvee.be) waar deze in de rubriek marktinfo in detail weergegeven worden.

De prijszetting was niet slecht in de eerste maanden van 2020, tot covid-19 zorgde voor de verplichte lock-down (Fig. 1). Maar nadien ging het stelselmatig bergaf, vooral voor de kooi-eieren. De scharrels konden nog profiteren van meer thuiskokkerellen tijdens de lock-downs of omwille van de beperkte reismogelijkheden.

Enkele prijsopvlakkeringen zijn te zien in deze perioden maar de normale prijspiek naar het einde jaar bleef uit of was zeer beperkt. Wel komt de gemiddelde jaarprijs voor de scharrels, ondanks het slechtere jaareinde, nog uit op 6,90 en ligt hiermee zowat op het gemiddelde (6,78) berekend sedert 2009 (Fig. 2).

Voor de verrijkte kooi-eieren was de situatie, door de sluiting van horeca, grootkeukens en de mindere verwerking, dramatischer. Gemiddeld was de prijs in 2020 slechts 4,81 en duikt hiermee flink onder de gemiddelde jaarprijs van 5,18 in de periode 2008-2020 . Zo belandt 2020 in het rijtje van de verlieslatende jaren.

Het verschil tussen beide categorieën, witte kooi en bruine scharrels, was daardoor in 2020 meer uitgesproken dan andere jaren en bedroeg vele maanden in de buurt van 3 of een prijsverschil van liefst zo’n 40-50%.

De prijsvergelijking met de vorige jaren is geen juiste weerspiegeling van de rendabiliteit maar slechts een trend. Zo zijn de voederkosten in vergelijking met een goede 10 jaar terug vrij sterk gestegen. Dit geldt ook voor de meeste andere kosten en er zijn bijkomende investeringen voor zowel milieu, dierenwelzijn en bio-veiligheid moeten uitgevoerd worden. Of met andere woorden de prijzen aan de producent zijn niet gestegen, de kosten wel of de rendabiliteit is erop achteruit gegaan.

Braadkippen

Ook voor de braadkippen startte het jaar vrij goed met een middenprijs begin maart van 0,90 /kg. Maar Covid-19 gooide ook hier roet in het eten met slechte prijzen tot gevolg. In juli en september was er wel een opflakkering tot 0,84 /kg maar vanaf oktober dook de middenprijs liefst  gedurende 9 weken onder de 0,75 /kg, tot een historisch laag niveau (Fig. 3). Einde 2020 leefde de prijs, door o.a. de mindere opzet, terug op tot net boven de kostprijs en zorgde zo voor een klein eindejaarscadeautje. Maar gemiddeld bedroeg de Deinze middenprijs slechts 0,793 /kg in 2020 en was hiermee het slechtste jaar sedert dik 10 jaar (Fig. 4). In de periode 2005-2020 bedroeg de prijs gemiddeld 0,865/kg of in 2020 was de prijs 9% lager dan in deze periode. Enkel in de crisisjaren 2005-2006 was de Deinze prijs ook lager dan in 2020.

De ABC contractprijs kwam in 2020 gemiddeld uit op 0,801/kg en scoorde beduidend hoger dan de middenprijs van Deinze Vooral in de crisisweken in april-mei en oktober-november was het verschil zeer groot tussen beide noteringen (Fig. 3). Een duidelijk hogere notering van de ABC prijs in vergelijking met Deinze deed zich in de laatste 15 jaar enkel voor in 2008 en 2013.

Besluit

De jaarprijzen van eieren, zeker deze van code 3, zaten onder het gemiddeld niveau van de laatste 10 jaar. De prijzen voor braadkippen kenden o.a. door covid-19 een dramatisch verloop. Met een gemiddelde middenprijs van 0,793 /kg komen ze uit op het laagste niveau sedert meer dan 10 jaar. Omdat alle andere kosten (voeder, kuiken, investeringen …) intussen flink gestegen zijn, is 2020 een zeer zwak jaar wat de rendabiliteit van beide pluimvee sectoren betreft.

Tekst en bron: Pluimvee (LM)

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen