Actualiteit

Update omtrent LPAI H3-besmettingen in België

Update omtrent LPAI H3-besmettingen in België

De voorbije dagen is het aantal besmettingen met het laag pathogene influenzavirus van het type H3 verder opgelopen tot 33. De verliezen voor de getroffen bedrijven zijn groot en tot op heden wordt er nog steeds in het duister getast of er mogelijks een ander ziekteverwekker in het spel is die de ziektesymptomen versterkt. Ondanks het feit dat dit type virus wettelijk niet moet bestreden worden, heeft de sector de voorbije weken aangedrongen dat het FAVV de coördinatie van de bestrijding op zich zou nemen, met de inzet van het sanitair fonds.

Vandaag vond er een overleg plaats, waarbij, naast de sectororganisaties, de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en het FAVV ook vertegenwoordigers van het kabinet van Ducarme en Vlaanderen aanwezig waren. De bedoelding was om samen met de sector een aantal maatregelen te bespreken om het virus op een centraal georganiseerde wijze aan te pakken en in te dijken. Hiervoor moet de noodzakelijke inzet van het sanitair fonds overwogen worden. Binnen de vergadering is er overeenstemming gevonden om het probleem aan te pakken en het FAVV zal de coördinatie van de bestrijding en de opruiming van de getroffen regeling op zich nemen. De maatregelen inclusief de bijhorende vergoedingen worden de komende dagen binnen het FAVV nu verder uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde minister. Van zodra deze gefinaliseerd zijn zullen deze gecommuniceerd worden.

Door Minister Ducarme wordt er aan een besluit gewerkt waarin de bestrijdingsmaatregelen worden bekrachtigd met de inzet van het sanitair fonds. Hopelijk is dit besluit er snel zodat er spoedig kan aangevangen worden met de bestrijding. De sector wordt gevraagd om de bioveiligheidsmaatregelen niet te laten verslappen en waakzaam te blijven.

Bron: verslaggeving Landsbond  i.s.m. de Boerenbond

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Milieu , Moederdieren - Broeierij , Onderzoek , Laagpathogene aviaire influenza H3N1