Actualiteit

Heronderhandelingen associatieakkoord Oekraïne nabij?

Heronderhandelingen associatieakkoord Oekraïne nabij?

Vorige week dinsdag vond, door toedoen van de Landsbond, een overleg plaats tussen Europarlementsleden Hilde Vautmans (Open VLD), Tom Vandenkendelaere (CD&V) en hun Nederlandse collega-parlementsleden Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) omtrent de importproblematiek van eieren en kippenvlees uit Oekraïne.

Importproblematiek Oekraîne

In 2014 sloot de EU een associatieakkoord met Oekraïne waarbij de handelstarieven werden afgebouwd. Het handelsgedeelte van de overeenkomst wordt toegepast sinds 2016 en moet op een termijn van tien jaar de invoerheffingen op een groot aantal landbouw- en voedingsproducten afschaffen. Om bepaalde concurrentiegevoelige Europese sectoren te beschermen heeft de EU voor 36 productgroepen bedongen dat de tarieven alleen voor een bepaalde hoeveelheid worden afgeschaft.

Onder meer kippenvlees wordt hier onder gecategoriseerd. Dit vertaalde zich in een exportquotum vanuit Oekraïne naar de EU, begrensd op 20.000 ton per jaar voor hele kip en een even groot quotum voor kippenvlees en bereidingen. In 2017 importeerde Oekraïne maar liefst 80.147 ton in de EU, meer dan het dubbele. Enkel en alleen van Januari 2018 tot september 2018 zijn deze tonnages nog hallucinanter geworden tot een totaalvolume van 94.883 ton. Vergeleken met dezelfde situatie vorig jaar is dit een toename van maar liefst 67 %. In principe overschrijden deze hoeveelheden het quotum behoorlijk en druist het in tegen het handelsakkoord. In principe, wat in werkelijkheid is er in het handelsakkoord eveneens een restcategorie bijgevoegd waar er geen invoerheffingen moeten op betaald worden en quotumvrij is. De borstfilets, die normaal onder een quotum zouden vallen worden door de aparte versnijdingsvorm die Oekraïne toepast, een borstkap waar een deel van de vleugel nog eraan zit, importvrij afgezet op de Europese markt. In Europa wordt het resterend vleugeldeel afgesneden en de filets komen zodoende op de Europese versmarkt terecht waardoor ze in rechtstreekse concurrentie treden met onze eigen filets. Rechtstreekse concurrentie of beter gezegd, oneerlijke concurrentie. Oekraïne voldoet namelijk niet, in negatieve zin, aan de Europese wetgeving inzake dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid.

Dit laatste geldt niet enkel voor de braadkippensector, maar evengoed voor de leghennensector. Eieren uit klassieke legbatterijen die in de Europese unie sinds 2012 reeds verboden zijn, worden in de Europese unie geïmporteerd en onderdrukken de eigen markt waar er wel volop wordt ingezet op dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid. Dit duidt nogmaals eens het belang aan van een stempelplicht op bedrijfsniveau in de gehele EU, die er tot op de dag van vandaag niet is.

Dat de Europese Commissie dergelijke praktijken al geruime tijd ongestoord laat begaan is behoorlijk wraakroepend en doet vermoeden dat er eveneens andere belangen spelen.

Sector in het verweer

De Landsbond heeft in deze gesprekken aangeknoopt met Europarlementsleden Tom Vandenkendelaere en Hilde Vautmans. Ondertussen zijn er al heel wat stappen gezet om hierin wijzigingen te bekomen. Zo is er onder meer een schriftelijke vraag met prioriteit ingediend bij de Europese Commissie om de problematiek aan te kaarten, waarbij er eveneens aan de Commissarissen Hogan en Malmström een brief is gericht waarbij er een eerdere schriftelijke vraag van Poolse collega’s gebruikt wordt om extra informatie te vragen sinds hun laatste ontmoeting met de Oekraïners in april 2018.

Daarnaast is commissievoorzitter Siekierski gecontacteerd om dit op de AGRI-commissieagenda te krijgen en zal hij zijn eigen EVP-landbouwchef Albert Dess vragen om hiervan een fractie-initiatief te maken.

Verder is bilaterale steun in deze essentieel. Daarom vond vorige week dinsdag een overleg plaats tussen Hilde Vautmans, Tom Vandenkendelaere en hun Nederlandse collega-parlementsleden Jan Huitema en Annie Schreijer-Pierik waar de verdere mogelijkheden werden overlopen om deze problematiek zo spoedig mogelijk de kop in te drukken door de Commissie er toe aan te zetten het associatieakkoord te heronderhandelen, waartoe zij ondertussen het mandaat hiervoor hebben ontvangen van de Raad.

We moeten er ons van bewust zijn dat dergelijke zaken niet van vandaag op morgen zullen wijzigen, maar als er over de landsgrenzen heen samen druk wordt gezet om deze haast frauduleuze praktijken een halt toe te roepen, dan is er veel mogelijk.

Bron: Eigen verslaggeving

Te vinden in: