Actualiteit

Bijkomende bioveiligheidsmaatregelen om de verspreiding van LPAI H3 tegen te gaan zijn vanaf vandaag van kracht

Bijkomende bioveiligheidsmaatregelen om de verspreiding van LPAI H3 tegen te gaan zijn vanaf vandaag van kracht

De bijkomende preventieve bioveiligheidsmaatregelen van het Ministerieel Besluit (MB) van 6 juni 2019 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het influenzavirus type H3 tegen te gaan, die eerder reeds zijn meegedeeld, zijn sinds vandaag, donderdag 13 juni 2019, van kracht. Dit MB herneemt de maatregelen van het eerdere MB van 16 mei 2019. Daarnaast zijn er bijkomende algemene preventieve maatregelen en bijkomende specifieke maatregelen voor de bedrijven waar het H3-virus is vastgesteld.

Samengevat zullen de volgende algemene maatregelen van toepassing zijn:

 • Verhoogde waakzaamheid op stalniveau met inzenden van monsters bij gedaalde legproductie, verhoogde sterfte, verminderde eetlust/wateropname of klinische symptomen.
 • Beperken van de toegang tot het bedrijf en zeker de stallen tot het absolute minimum en enkel wat noodzakelijk is in het kader van de bedrijfsvoering.
 • Ontsmetting van de voertuigen bij binnenrijden en verlaten van het bedrijf.
 • Verplicht 1 op 1 transport van pluimvee.
 • De toegang tot het eilokaal is verboden voor personen die niet tot het bedrijf behoren.
 • De afvoer van pluimvee, uitgezonderd eendagskuikens en slachtdieren, is maar toegelaten indien een monsterneming en analyse voordien de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.
 • De afvoer van broedeieren van een vermeerderbedrijf, uitgezonderd met bestemming een brekerij, is enkel toegelaten indien een geregelde monsterneming en analyse bij de moederdieren de afwezigheid van het H3-virus hebben aangetoond.

De instructies in verband met de monsternemingen kunnen hier geraadpleegd worden.

En de volgende maatregelen voor de besmette bedrijven:

 • De eieren van een vermeerderbedrijf mogen niet als broedeieren uitgebroed worden.
 • Afvoer van dieren is enkel mogelijk met bestemming het slachthuis.
 • Bij ontvolken van het bedrijf:
  • met het bedrijf volledig leegkomen (zonder dat hiervoor een termijn bepaald is),
  • met het bedrijf grondig gereinigd en ontsmet worden,
  • met een leegstand van ten minste 21 dagen na de R&O gehanteerd worden vooraleer het bedrijf mag herbevolkt worden.
 • Alle kratten, trays, rollend materieel gebruikt op het bedrijf moeten voor nieuw gebruik een dubbele reiniging en ontsmetting ondergaan (in plaats van de gebruikelijke enkelvoudige reiniging en ontsmetting).
 • Alle pluimveemest, -drijfmest en -strooisel worden gekanaliseerd verwerkt; de afvoer moet gebeuren in gesloten of met een dekzeil afgedekte containers.

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Laagpathogene aviaire influenza H3N1