Antwerpen

De afdeling Antwerpen staat onder leiding van provinciaal voorzitter Dirk Mertens.

De secretaris van Antwerpen is Sofie Mertens.

Wil u graag lid worden van afdeling Antwerpen, dan kan u contact opnemen met Sofie via 0495/347.960 of via pluimvee.antwerpen@gmail.com.

Na het storten van de ledenbijdrage op het Antwerpse rekeningnummer BE62 4132 2155 8161 (BIC: KREDBEBB), bent u volwaardig lid van onze vereniging.