Lid worden van Landsbond West-Vlaanderen?

De afdeling West-Vlaanderen staat onder leiding van provinciaal voorzitter Danny Coulier.
De secretaris van West-Vlaanderen is Linda Delepierre.

Wil u graag lid worden van afdeling West-Vlaanderen, dan kan u contact opnemen met Linda via 0495/321.178 of via lietaer.delepierre@telenet.be.

Na het storten van de ledenbijdrage op het West-Vlaamse rekeningnummer BE94 4660 1410 4114 (BIC: KREDBEBB), bent u volwaardig lid van onze vereniging.