Lid worden van Landsbond Limburg?

De afdeling Limburg staat onder leiding van provinciaal voorzitter Jaak Reyners.
De secretaris van Limburg is Marion Mollen Theuws.

Wil u graag lid worden van afdeling Limburg, dan kan u contact opnemen met Marion via 013/322.423 of via mollen@telenet.be.

Na het storten van de ledenbijdrage op het Limburgse rekeningnummer BE61 1032 2525 8017 (BIC: NICABEBB), bent u volwaardig lid van onze vereniging.