Actualiteit

Teller hoogpathogene H5N8 vogelgriep in Polen loopt op

Teller hoogpathogene H5N8 vogelgriep in Polen loopt op

Polen werd vorige week getroffen door het hoogpathogene H5N8 vogelgriepvirus. In eerste instantie werden er enkele bedrijven getroffen in het oosten van Polen, in Lublin, maar al snel werd er melding gemaakt dat het virus zich ook al in het Westen van Polen zou situeren. Ondertussen is in het oosten het aantal besmette bedrijven opgelopen van drie naar zeven en zijn er in het westen 2 bedrijven gekend.

H5N8 breidt zich uit

In het westen van Polen betreft het om één uitbraak op een leghennenbedrijf in de gemeente Przygodzice, in de provincie Ostrów. Een andere uitbraak vond plaats op een leghennenbedrijf met 65.000 kippen in Topola Osiedle in de provincie Wielkopolska dat een zeer dens pluimveegebied is. Alleen al wat consumptie-eieren betreft komt bijna 40 % van de totale binnenlandse productie uit deze provincie. Qua productie van broedeieren en opfokhennen is de provincie de tweede grootste producent van het land. Bovendien huisvest de regio een groot aantal vleeskuikens, kalkoenen, eenden en ganzen.

Preventieve maatregelen

Er is geen reden tot paniek, maar gezien het contact met Polen (soephennen, eiertransporten), is het aangewezen de nodige voorzorgen te nemen en de preventieve geldende dagdagelijkse maatregelen  in België in acht te nemen om de introductie van vogelgriep tegen te gaan. Voornamelijk de punten C1 tot C3 zijn van toepassing op vervoer en personen vanuit een risicogebied, in Polen betreft dit hier om de 3 en de 10 km zones rondom de uitbraken.

Tekst: Pluimvee - Bron: Kipdin/OIE/Pluimveeweb/FAVV - Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen