Provinciale verenigingen

De Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders, beter gekend onder de naam Landsbond, is de overkoepelende organisatie van de 4 provinciale verenigingen die elk autonoom fungeren. Elke provinciale vereniging vaardigt enkele leden af in de nationale Raad van Bestuur. In Vlaams-Brabant is er geen afzonderlijke zetel, leden kunnen zich echter vrij aansluiten bij een andere provinciale zetel van de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders.