Missie Landsbond

De Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouderij, kortweg Landsbond, is een professionele, onafhankelijke beroepsorganisatie die zich hoofdzakelijk focust op twee kerntaken.

Enerzijds zet de Landsbond volop in op belangenverdediging, waarbij het belang van de leden en de sector steeds centraal staan. De Landsbond is namelijk als overkoepelende organisatie van de vier Provinciale Verenigingen voor Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders, perfect gepositioneerd als gesprekspartner tussen de professionele pluimvee- en konijnenhouders en de overheid inzake dierenwelzijn, diergezondheid, kwaliteit, promotie, handel, milieu en ruimtelijke ordening. Dit doen we onder meer door deel te nemen aan verschillende werkgroepen, adviescommissies en begeleidingscomités omtrent actuele zaken en door in dialoog te treden met politici.

Anderzijds focust de Landsbond zich op adviesverlening en voorlichting van de sector. Dit doen we onder meer door de publicatie van ons maandelijks vakblad ‘Pluimvee’ naar onze leden, maar eveneens door actuele informatie te versturen via onze wekelijkse nieuwsbrief ‘Pluimvee Actueel’. Vooral in crisissituaties is deze nieuwsbrief een handig hulpmiddel om onze leden zo vlug mogelijk up to date te houden.

Naast dit literaire gedeelte organiseert de Landsbond regelmatig voorlichtingsvergaderingen en studiereizen om op die manier onze leden optimaal te informeren over deze snel veranderende en hoogtechnologische sector. Daarnaast vervult de Landsbond nog enkele overheidsopdrachten voor het departement Landbouw en Visserij.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Landsbond als onafhankelijke belangenverdedigingsorganisatie, voornamelijk bestaand uit vrijwillige leden, een broodnodige organisatie is voor de professionele pluimvee- en konijnenhouderij. Bent u nog geen lid, kom dan gerust eens een kijkje nemen op een info-avond, lees ons magazine of spreek met één van onze bestuursleden om te zien hoe we elkaar kunnen helpen. Lid worden van de Landsbond komt zowel u als ons ten goede!