Actualiteit

Eierproductie buiten Europa groeit fors

Eierproductie buiten Europa groeit fors

De eierproductie binnen Europa vertegenwoordigd slecht een kleine 30 % van de wereldwijde productie. Ruim 70 % wordt buiten de EU geproduceerd en deze productie blijft in veel landen verder toenemen.

Koploper China houdt 97 % in legbatterijen

Ondanks de productiedaling naar 22 miljoen ton, is China nog steeds goed voor zo’n 28 % van de wereldeiproductie. Terwijl Minister Weyts de verrijkte kooihuisvesting in Vlaanderen in vraag wilt stellen worden in China 97 % van de hennen gehouden in legbatterijen. Een huisvestingsysteem die hier sinds 2012 verboden is.

Omschakeling naar alternatief in VS verloopt gestaag

Na China is de VS de grootste eierproducent met 5,7 miljoen ton en kende tussen 2015 en 2018 een stijging met 16 %. Ondanks dat kooihuisvesting in de VS het belangrijkste huisvestingsysteem is, stijgt het aandeel alternatieve systemen gestaag van 3 % in 2013 naar 12 % in 2018.

India en Argentinië groeien fors

India kende een forse stijging met 24 %  tot 5,7 miljoen ton eieren waardoor het op gelijke hoogte komt met de VS, ook de productie in Argentinië steeg aanzienlijk tot 970.000 ton eieren (+ 20%).

Tekst: Pluimvee – Bron: MEG

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën