Nieuws

Bekommernissen legpluimveehouders aangekaart tijdens infomoment prijzencommissie Kruishoutem

Aangezien er de laatste maanden toch wat vraagtekens werden geplaatst van enkele van onze leden omtrent de prijszetting op de eierprijzencommissie van Kruishoutem, organiseerden de Landsbond en de Boerenbond een infomoment. Kris Naenen en Geert Albe…

Dinsdag 4 december 2018

Nederlandse studie bevestigt dat er geen verband is tussen gezondheid omwonenden en pluimveebedrijven

In de in oktober gepubliceerde Nederlandse aanvullende VGO-studie wordt geconcludeerd dat er geen verband is tussen de gezondheid van omwonenden en de nabijheid van pluimveehouderijen. Fijnstof, ammoniak en endotoxinen die afkomstig zijn van pluimve…

Zondag 25 november 2018

Inhoud Pluimvee november

Benieuwd naar de inhoud van het novembernummer van Pluimvee... Alvast hier een sneak preview en weldra, met enige dagen vertraging door de staking van Bpost, in jullie brievenbus te vinden.

Maandag 12 november 2018

Nieuw anticox schema maakt einde aan problemen

Coccidiose is een veel voorkomend probleem dat een niet te onderschatten impact heeft op zowel technisch als economisch vlak. De meerkost van een uitgebreider anticox schema is vaak te verwaarlozen ten opzichte van de voordelen die het met zich meebrengt. Hiervan is vleeskippenhouder Johan Haesen uit Lanaken alvast van overtuigd. Hij zag elke ronde in de vierde week een groeidip te wijten aan coccidiose. Een nieuw anticoxschema, waarbij de kuikens tot aan de slacht beschermd waren tegen coccidiose, bracht soelaas. Niet alleen verdween de groeidip, maar de kuikens waren bovendien vitaler, het aflevergewicht hoger, de voederconversie daalde met 7 punten en het antibioticagebruik werd sterk gereduceerd. Benieuwd welke maatregelen Johan Haesen trof, lees dan hier het volledige artikel.

Woensdag 7 november 2018

MVC-doorlichting voor fipronilbedrijven in 2018 opgeschort

Bedrijven die door toedoen van fipronil hun mest niet op de gebruikelijke manier konden verwerken, zelfs indien dit slechts om één enkele vracht betrof, zullen in 2018 geen doorlichting krijgen voor hun mestverwerkingscertificaten. Daarentegen is he…

Vrijdag 19 oktober 2018

Nieuwe beleidsmedewerker voor de Landsbond

Sedert half september is Martijn Chombaere in dienst getreden als nieuwe beleidsmedewerker van de Landsbond. Hij neemt hiermee de taken van Karolien Langendries over, die sedert 1 mei het pluimveeloket leidt op het ILVO. Martijn is 27 jaar en afk…

Vrijdag 5 oktober 2018

Ammoniakemmisiearme (EAE) stalsystemen: wijzigingen door recent Ministerieel Besluit

In augustus werd het Ministerieel besluit gepubliceerd waarin een aantal wijzigingen van de lijst met ammoniakemissiearme stalsystemen opgenomen zijn. Deze zijn voornamelijk van belang voor de legkippensector. Dit MB voegt het volgende toe: Defin…

Maandag 17 september 2018

Inhoud september-nummer PLUIMVEE

Woensdag 5 september 2018

Brand(stichting) op twee pluimveebedrijven regio Kruishoutem

In de nacht van 1-2 september moest de brandweer zowel uitrukken naar pluimveeslachterij Nollens te Kruishoutem als naar broeierij Claeys te Zulte. De eerste brand deed zich voor om circa 23 u terwijl een uur later de tweede haard ontdekt werd. Beid…

Maandag 3 september 2018

NCD: update van toestand in binnen- en buitenland

Gezien er zich geen nieuwe gevallen van NCD voorgedaan hebben, heeft het FAVV vorige week vrijdag opnieuw meerdere zones opgeheven die werden afgebakend rond besmettingshaarden. Alleen in een zone rond Lessen, in Henegouwen, is nog een beschermingsz…

Vrijdag 31 augustus 2018