Nieuws

Update dossiers fipronil-compensatieregeling

Het kabinet Ducarme gaf in een update mee dat er momenteel 7 dossiers ontvangen werden door het unieke fipronil-loket. De commissie fipronil heeft voor 4 hiervan reeds een advies opgesteld en dit overgemaakt aan de Minister. Eerstdaags worden deze dan ook ter goedkeuring en ondertekening voorgelegd aan de Minister. Het Kabinet roept de getroffenen op om hun dossier tijdig in te dienen. De uiterste indieningstermijn verstrijkt op 30 april.

(Bron: Kabinet Ducarme)