Nieuws

Nederlandse studie bevestigt dat er geen verband is tussen gezondheid omwonenden en pluimveebedrijven

In de in oktober gepubliceerde Nederlandse aanvullende VGO-studie wordt geconcludeerd dat er geen verband is tussen de gezondheid van omwonenden en de nabijheid van pluimveehouderijen. Fijnstof, ammoniak en endotoxinen die afkomstig zijn van pluimveehouderijen hebben geen negatief effect op de volksgezondheid van de omwonenden, aldus de onderzoekers. De door de media, politici, dierenwelzijns- en milieuorganisaties veelal geuite stelling wordt hiermede naar de prullenmand verwezen. De ophef en verontwaardiging in Nederland, die ontaardde in zowat een heksenjacht tegen de intensieve veehouderij, is dus een storm in een glas water gebleken. De steeds strengere opgelegde normen ivm uitstoot van fijn stof komen daarmede op de helling te staan. Het volledige rapport is down te loaden via https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Veehouderij_gezondheid_omwonenden_III.pdf

Dit rapport bevestigt de conclusies van het ILVO onderzoek dat eerder dit jaar gepubliceerd werd (Intensieve veehouderij en omwonenden, Brusselmans et al., 2018) en dat eveneens geen harde bewijzen vond dat omwonenden van pluimveebedrijven een groter gevaar zouden lopen voor gezondheidsproblemen. Dit rapport is down te loaden op de ILVO website (LM).