Nieuws

NCD bij opfokbedrijf leghennen in Zulte

Er is een bijkomende besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld in een opfokbedrijf met legpoeljen in Zulte (Oost-Vlaanderen). In dit bedrijf waren er klinische tekens en sterfte van meer dan 10%. De dieren waren gevaccineerd maar die is dus onvoldoende gebleken om de doorbraak van de ziekte te voorkomen. Het gaat hier om een klassiek, commercieel bedrijf ZONDER buitenbeloop. De manier waarop het virus is binnengekomen is nog niet duidelijk en wordt verder onderzocht.

Rond dit bedrijf worden dezelfde maatregelen genomen als bij de uitbraak in Haaltert:

  • in de 3 km-zone (kaart beschermingsgebied) en de 10  km-zone (kaart toezichtsgebied) is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden
  • In de zone van 500m rond de besmetting moeten alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Ook dient hier elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan zijn gemeente

Er zijn derogaties mogelijk op het vervoersverbod voor gevaccineerd pluimvee (procedure) en broedeieren (procedure) van professionele bedrijven. De aanvragen kunnen aan de LCE overgemaakt worden op pri.ovl@favv.be voor de bedrijven gelegen in Oost-Vlaanderen, en op pri.wvl@favv.be voor de bedrijven gelegen in West-Vlaanderen. Slachthuizen en broeierijen in de zones kunnen ook onmiddellijk gebruik maken van de corridors, die voorzien zijn in het sectordraaiboek. 

Het FAVV roept nogmaals op tot een correcte en secure vaccinatie en tot het strikt naleven van de bioveiligheidsmaatregelen op alle bedrijven. Het is duidelijk dat de problemen nog niet van de baan zijn en dat er absoluut vermeden moet worden om het virus verder te verspreiden. 

U kan verdere informatie opvolgen via onze site, of via de site van het FAVV.