Nieuws

MVC-doorlichting voor fipronilbedrijven in 2018 opgeschort

Bedrijven die door toedoen van fipronil hun mest niet op de gebruikelijke manier konden verwerken, zelfs indien dit slechts om één enkele vracht betrof, zullen in 2018 geen doorlichting krijgen voor hun mestverwerkingscertificaten. Daarentegen is het niet zo dat wanneer dergelijke bedrijven uitbreiden en NER’s met mestverwerking aanschaffen, deze vrijgesteld zouden worden van de verplichte verwerking van 25 % van de totale extra hoeveelheid MVC die nodig zijn voor de geplande uitbreiding.