Nieuws

Ammoniakemmisiearme (EAE) stalsystemen: wijzigingen door recent Ministerieel Besluit

In augustus werd het Ministerieel besluit gepubliceerd waarin een aantal wijzigingen van de lijst met ammoniakemissiearme stalsystemen opgenomen zijn. Deze zijn voornamelijk van belang voor de legkippensector. Dit MB voegt het volgende toe:

Definities van een afgedekte container, een gesloten mestopslag, continue registratie en een heater.
Emissiefactoren voor ammoniak die afhankelijk zijn van het soort mestopslag of droogtunnel buiten de stal en dit voor de bestaande stalsystemen P-2.1, P-3.1, P-4.3, P-4.4, P-4.5 en P-4.6;
Een nieuw stalsysteem voor legkippen (verrijkte kooi) waarbij de natte mest dagelijks uit de stal wordt afgevoerd naar een droogtunnel met geforceerde mestdroging (P-3.6);
Een variant van het bestaande stalsysteem P-6.4 waarbij verschillende warmtewisselaars in de stal staan.

Voor de gedetailleerde wijzigingen, definities, voorwaarden en emissiefactoren verwijzen we naar de website van de VLM (https://www.vlm.be/nl/themas/Mestbank/mest/emissie)

.