Nieuws

MVC-doorlichting voor fipronilbedrijven in 2018 opgeschort

Bedrijven die door toedoen van fipronil hun mest niet op de gebruikelijke manier konden verwerken, zelfs indien dit slechts om één enkele vracht betrof, zullen in 2018 geen doorlichting krijgen voor hun mestverwerkingscertificaten. Daarentegen is he…

Vrijdag 19 oktober 2018

Nieuwe beleidsmedewerker voor de Landsbond

Sedert half september is Martijn Chombaere in dienst getreden als nieuwe beleidsmedewerker van de Landsbond. Hij neemt hiermee de taken van Karolien Langendries over, die sedert 1 mei het pluimveeloket leidt op het ILVO. Martijn is 27 jaar en afk…

Vrijdag 5 oktober 2018

Ammoniakemmisiearme (EAE) stalsystemen: wijzigingen door recent Ministerieel Besluit

In augustus werd het Ministerieel besluit gepubliceerd waarin een aantal wijzigingen van de lijst met ammoniakemissiearme stalsystemen opgenomen zijn. Deze zijn voornamelijk van belang voor de legkippensector. Dit MB voegt het volgende toe: Defin…

Maandag 17 september 2018

Inhoud september-nummer PLUIMVEE

Woensdag 5 september 2018

Brand(stichting) op twee pluimveebedrijven regio Kruishoutem

In de nacht van 1-2 september moest de brandweer zowel uitrukken naar pluimveeslachterij Nollens te Kruishoutem als naar broeierij Claeys te Zulte. De eerste brand deed zich voor om circa 23 u terwijl een uur later de tweede haard ontdekt werd. Beid…

Maandag 3 september 2018

NCD: update van toestand in binnen- en buitenland

Gezien er zich geen nieuwe gevallen van NCD voorgedaan hebben, heeft het FAVV vorige week vrijdag opnieuw meerdere zones opgeheven die werden afgebakend rond besmettingshaarden. Alleen in een zone rond Lessen, in Henegouwen, is nog een beschermingsz…

Vrijdag 31 augustus 2018

DGZ informeert over KB identificatie en registratie pluimvee en konijnen

Het nieuw koninklijk besluit (KB) dat eerder dit jaar verscheen bepaalt dat houders van pluimvee en konijnen zichzelf en hun bedrijven laten registreren in SANITEL. Maar wat moet u als pluimvee- of konijnenhouder nu precies doen? DGZ helpt u op weg …

Vrijdag 24 augustus 2018

Geen nieuwe gevallen van NCD: opheffen van de 500m zones

Op 31 juli werd de laatste haard vastgesteld bij een hobbyhouder in Momignies (Henegouwen). Omdat er sedertdien geen nieuwe uitbraken meer vastgesteld werden kon tot verdere versoepeling van de maatregelen overgaan worden. Zo werd op 10 augustus de …

Woensdag 15 augustus 2018

NCD: opheffen/aanpassen van verschillende zones en versoepeling maatregelen

Het FAVV heeft sinds 26 april 2018 al 20 besmettingen met de ziekte van Newcastle vastgesteld: 17 bij hobbyhouders en 3 op commerciële pluimveehouderijen. In de afgelopen weken konden de maatregelen rond 7 besmettingen bij hobbyhouders al volledig o…

Vrijdag 10 augustus 2018

• NCD: vanaf 1 augustus aangepaste maatregelen voor pluimveehandel + nieuwe besmetting bij hobbyhouder

De noodmaatregelen genomen door het FAVV, om de verspreiding van de ziekte van Newcastle (NCD) in de hobbysector tegen te gaan, zijn in een KB overgenomen en tevens zijn een aantal derogaties voorzien . Deze maken de verkoop aan hobbyhouders van op …

Donderdag 2 augustus 2018