Nieuws

Veeteeltbedrijf niet schadelijk voor gezondheid omwonenden

Uit een ILVO-studie, die werd uitgevoerd in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, blijkt dat er momenteel géén wetenschappelijk bewijs is dat wonen in de omgeving van veeteeltbedrijven in Vlaanderen schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Sommi…

Woensdag 17 januari 2018

Verwarring rond VKI

De laatste tijd bestaat er nogal wat verwarring over welk VKI-document er op dit moment gebruikt moet worden voor de braadkippen. Op 6 december werd een nieuw VKI-document geïntroduceerd door Belplume, waar de pluimveehouders naast het aantal dieren…

Vrijdag 12 januari 2018

Verplicht keuze maken voor bepalen van mestsamenstelling

Eind december keurde de Vlaamse Regering VLAREME II definitief goed. Dit is een aanpassing (en verfijning) van het Mestdecreet. Vanaf nu is het jaarlijks verplicht om te kiezen welk systeem je het komende jaar gaat hanteren voor het bepalen van de m…

Maandag 8 januari 2018

Inhoud januari-nummer PLUIMVEE

In het januarinummer van ons PLUIMVEE-blad kan u meer lezen over volgende onderwerpen: Standpunt van de voorzitter: Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen moet het bijzonder jaar 2017 achter ons laten. Welke compensaties kan je aanvragen m.b.…

Donderdag 4 januari 2018

FAVV informeert over Newcastle Disease en AI

Ziekte van Newcastle De Franse overheid heeft een besmetting met de ziekte van Newcastle (ND, pseudovogelgriep) vastgesteld in de gemeente Orchies, Département du Nord. Het betreft een bedrijf met zo’n 9.000 vleesduiven. De bron van besmetting is n…

Vrijdag 22 december 2017

KB Fipronil gepubliceerd in Staatsblad

Vandaag werd het koninklijk besluit dat werd opgesteld naar aanleiding van de fipronil-crisis gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB geeft de compensaties weer die door de federale overheid werden voorzien voor getroffen pluimveehouders. U …

Vrijdag 22 december 2017

Terugbetaling besmette fipronilmest via OVAM

Zoals reeds eerder aangegeven, kunnen pluimveehouders de kosten voor de verwijdering en verwerking van de met fipronil verontreinigde pluimveemest recupereren. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, zijn terug te vinden in het Besluit va…

Vrijdag 15 december 2017

Europa akkoord met Belgisch pakket steunmaatregelen i.k.v. fipronil-crisis

Zopas bereikte ons het bericht dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor de Belgische schadevergoedingen in kader van de fipronilcrisis. De Europese Commissie erkent de fipronilcrisis als een 'uitzonderlijke gebeurtenis' en is akkoord me…

Dinsdag 12 december 2017

Nieuw VKI-document (december 2017)

Zoals reeds eerder aangehaald, zou het VKI-document aangepast worden naar aanleiding van de brief die opgesteld werd door de hele sector naar Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts. Op het nieuwe VKI-document werd o.a. een vakje toegevoegd waar het g…

Maandag 11 december 2017

Vernietiging fipronil-eieren: FAVV betaalt Rendac

Minister Ducarme heeft de door het FAVV voorgestelde werkwijze goedgekeurd om de kosten te regelen van de destructie van de eieren, die door Rendac zijn opgehaald op de gecontamineerde legbedrijven. In afwachting dat de compensatiemechanismen voo…

Vrijdag 8 december 2017