Wie is de Landsbond?

De Landsbond, enkele jaren geleden omgedoopt tot Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw, werd opgericht in 1946. Tijdens de naoorlogse periode ontstond er een nauwe samenwerking met de overheid in het kader van de verbetering van de bestaande pluimveerassen. Echter, door de ver  doorgedreven hybridisatie, is het aandeel “fokkerij” in de professionele pluimveehouderij bijna verdwenen.

Overheidsopdrachten

De Landsbond voert, hierbij aanleunend, overheidopdrachten uit voor het Departement Landbouw en Visserij. Deze opdrachten situeren zich op vlak van het inzamelen en controleren van gegevens over het inleggen van broedeieren en het opzetten van eendagskuikens en moederdieren.

Specifiek voor de konijnenhouderij wordt er vanuit de Landsbond bijstand geboden bij de uitvoering en bijsturing van de technische boekhouding en resultaten van de professionele konijnenbedrijven. 

Voor uw belang

Vandaag heeft de Landsbond vooral een ondersteunende functie naar zijn leden toe. Als overkoepelende vereniging van vier Provinciale Verenigingen voor Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders, staat de Landsbond ideaal gepositioneerd als gesprekspartner tussen de professionele pluimvee- en konijnenhouders en de overheid voor meerdere actuele thema’s. Door steeds in overleg te zijn met de overheid, wordt er getracht naar oplossingen te zoeken voor belangrijke kneldossiers met betrekking tot dierenwelzijn, diergezondheid, kwaliteit, promotie, milieu, ruimtelijke ordening en vele andere. 

Onder zijn doelstellingen valt ook de voorlichting van de sector. Dit doet de Landsbond via zijn maandelijks vakblad PLUIMVEE , de wekelijkse nieuwsbrief PLUIMVEE ACTUEEL en door middel van voorlichtingsvergaderingen en studiereizen.