Landsbond

De Landsbond streeft een tweedelig doel na.

Enerzijds doen wij aan voorlichting. Dit proberen wij zo adequaat mogelijk te doen via ons vakblad "Pluimvee", via onze wekelijkse nieuwsbrief "Pluimvee Actueel" en via studie- en voorlichtingsavonden.

Anderzijds, en misschien nog belangrijker, proberen wij de belangen van onze leden op de best mogelijke manier te verdedigen. Dit doen we door constant in overleg te zijn met overheden en de andere spelers uit onze sector. Wij zetelen dan ook in verschillende overlegorganen en commissies.

Op die manier hebben wij reeds meerdere realisaties kunnen verwezenlijken. Denken we hierbij maar aan de vele stalsystemen voor pluimvee, die in de BBT-lijst opgenomen zijn, aan de verzekering voor de afwaardering van met Se/St-besmet pluimveevlees, aan de staatswaarborg voor leghennenhouders die hun stallen moeten ombouwen om in orde te zijn met de nieuwe huisvestingswetgeving en veel meer.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Landsbond een nuttige en voor de pluimvee-, en konijnenhouder zelfs broodnodige organisatie is.

Bent u nog geen lid, kom dan eens een kijkje nemen op een info-avond, lees ons magazine of spreek eens met één van onze bestuursleden. Wij maken ons sterk dat al uw twijfels dan weggenomen worden.

Lid worden van de Landsbond komt zowel u als ons ten goede!