Actualiteit

Witte eieren beter dan bruine voor het milieu?

Het EEN-programma ‘Factcheckers’ ging in op de consumentenvoorkeur voor eieren of beter gezegd het kleurverschil (wit vs. bruin) van de eieren. En het moet gezegd worden, naast het amusante  aspect werd het onderwerp met de nodige ernst benaderd en …

Vrijdag 19 april 2019

Studiedag ILVO onthult enkele interessante bevindingen

Met thema’s als vleeskwaliteit, reduceren van emissies, voeding voor optimale prestaties én gezondheid bij pluimvee en varkens kon de studiedag van het ILVO, georganiseerd door het Varkens- en het Pluimveeloket, op heel wat belangstelling rekenen va…

Woensdag 17 april 2019

Na de vegetariër en de flexitariër, nu de klimatariër

Op de statutaire vergadering van de provincie Antwerpen was de gekende Nederlandse pluimvee-econoom Peter van Horne uitgenodigd als spreker. Hij schetste er onder andere het toekomstperspectief van de pluimveesector. Verder wierp hij zijn blik op ee…

Woensdag 10 april 2019

Nog 4 leghennenbedrijven gezocht voor deelname aan LEGLANGER-project

LEGLANGER is een LA-traject waarbij handvaten opgesteld worden voor de pluimveehouders om de legronde op een verantwoorde manier te verlengen tot 100 weken leeftijd (zonder kunstmatige rui). Op die manier wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van ee…

Woensdag 10 april 2019

Prijzen abonnementen krengenfinanciering blijven ongewijzigd

Ondanks een dalende valorisatie en stijgende onkosten zijn de abonnementen van de krengenfinanciering alsnog ongewijzigd gebleven. In eerste instantie was er sprake van een verhoging van de abonnementen met 15 %, al is er uiteindelijk toch kunnen be…

Woensdag 10 april 2019

Binnenkort mogelijks insecten in uw pluimveevoeder

De massale import van plantaardige eiwitten in de Europese unie is geen onbesproken issue. Op jaarbasis importeert Europa 17 miljoen ton ruwe eiwitten uit landen als Brazilië, Argentinië en de VS. Het implementeren van insecten in voeder voor niet-h…

Woensdag 3 april 2019

Inhoud Pluimvee, jaargang 53, april

# Standpunt van de voorzitter: Positief # West Vlaamse statutaire vergadering barst uit zijn voegen # Limburgse pluimveefamilie werkt boeiend tweeluik af als statutaire vergadering # Toekomstperspectief voor de pluimveevlees sector # Reportage: …

Woensdag 3 april 2019