Actualiteit

Update omtrent LPAI H3N1 in België

Het laagpathogene Aviaire Influenzavirus van het type H3 houdt de Belgische pluimveesector al enkele maanden in de ban. Ondertussen zijn er reeds drieënzeventig bedrijven H3-bevestigd. Het virus uitte zich hoofdzakelijk bij productieve dieren, al zi…

Woensdag 19 juni 2019

Pluimveesector engageert zich voor verdere antibioticareductie

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een enorme uitdaging voor de volks- en dierengezondheid. In antwoord op dit risico werden ambitieuze reductiedoelstellingen gedefinieerd voor het gebruik van antibiotica. Visie 2020-plan “Die doelstelli…

Dinsdag 18 juni 2019

File en hitte geen goed huwelijk bij braadkippentransport

Naar aanleiding van de eerste zomerse dagen met hoge temperaturen wil Animal Rights de discussie openen over het vervoer van kippen bij extreme weersomstandigheden. Gemiddeld genomen bereiken drie braadkippen per duizend dieren het slachthuis niet l…

Woensdag 12 juni 2019

De verspreiding van het LPAI H3-virus gaat genadeloos verder

Haast dagelijks krijgen er één of enkele bedrijven het verdict te horen, dat ook hun bedrijf ten prooi is gevallen aan het LPAI H3-virus. Ondertussen is het aantal bevestigde bedrijven opgelopen tot boven de 60 en zijn er nog verschillende bedrijven…

Woensdag 5 juni 2019

Bedrijf dat namaakvlees produceert is succesnummer op beurs

Beyond Meat, een producent van namaakvlees, trok vorige maand  naar de technologiebeurs Nasdaq om verse dollars op te halen. Dat de verwachtingen hoog liggen voor deze business, bleek uit de koers voor een bedrijf dat na 10 jaar nog nooit winst maak…

Woensdag 5 juni 2019

Inhoud komend JUNI nummer Pluimvee

# Standpunt van de voorzitter: Ongeloof, teleurstelling, verbitterdheid, machteloosheid … # H3N1-virus houdt pluimveesector in een alsmaar sterkere wurggreep # EU legkippenstapel niet toegenomen in 2018, wel verdere verschuiving naar niet-kooi    …

Woensdag 5 juni 2019

Bijna één op de vijf eieren op de Belgische markt zijn Bio

Jaarlijks wordt door het Departement L&V een bio rapport voorgesteld. Dat de biologische voeding aan een opmars bezig is, is een trend die zich al jaren aftekent. Toch is het nog een nicheproductie met in totaal 514 landbouwbedrijven (+ 10% in 2018)…

Woensdag 5 juni 2019