Actualiteit

Einde H3-screening stemt sector enigszins geruster

Om herintroductie van het H3-virus te voorkomen door het latent aanwezig zijn van het H3-virus bij braad- en kalkoenbedrijven heeft de sector geijverd om een éénmalige screening op braadkippen- en kalkoenbedrijven boven de as het Kanaal Gent-Terneuz…

Woensdag 2 oktober 2019

Agrifirm neemt mengvoederbedrijf Quartes over

Quartes, met fabrieken in Roeselare, Hasselt en Deinze en zijn akkerbouw toeleveringsbedrijf Agri-Activ zullen worden overgenomen door Royal Agrifirm Group. De overname zou in de loop van november gefinaliseerd moeten zijn. “België is voor Agrifi…

Woensdag 2 oktober 2019

VLAM richt pijlen op Japan, Hong Kong en Vietnam voor pluimveevlees

Het door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) ingediende EU-programma voor pluimveevlees met doelmarkten in Japan, Hong Kong en Vietnam werd goedgekeurd. Dit omvat een subsidie van 711.562 EUR die VLAM zal aanwenden om het imago…

Woensdag 2 oktober 2019

Inhoud oktobernummer Pluimvee

Engeland is volop in de ban van de Brexit, maar betekent deze Brexit nu een zegen of een vloek voor de Engelse pluimveehouders? Luc Maertens, hoofdredacteur van Pluimvee, trok naar Engeland om polshoogte te nemen in een voor België toch niet onbelan…

Dinsdag 1 oktober 2019

Interventiefonds Salmonella dient schadekilo’s te reduceren

Het interventiefonds Salmonella is een privéfonds voor braadkippenhouders gespijsd vanuit de sector. Het wordt beheerd door BFA (Belgian Feed Association), dat hen verzekert van een gewaarborgd inkomen ingeval er een afwaardering is nadat een beslag…

Donderdag 26 september 2019

Geen verzilvering van Europese eierexportstijging

De totale import van eieren in de EU is gedaald met 41,6 % t.o.v. dezelfde periode tot juli vorig jaar. Deze daling is veel minder uitgesproken wat de waardebepalingen betreft. De daling in tonnages is voornamelijk te wijten aan Oekraïne (6.099 ton,…

Dinsdag 24 september 2019