Actualiteit

Israëlische startup met innovatieve methode om eieren te sexen

Het afdoden van de zo goed als waardeloze 1-dagskuikens bij legrassen is een gevoelig issue. Verschillende firma’s en instellingen zijn reeds lange tijd op zoek om vroegtijdig het geslacht in de eieren te kunnen bepalen, maar tot op heden zijn de me…

Woensdag 6 maart 2019

UBO-registratie uitgesteld tot 30 september

De Ultimate Beneficial Owners-registratie (UBO) is uitgesteld tot 30 september i.p.v. 31 maart 2019. Wie dient zich te registreren? De verplichting tot registratie slaat op elke zogeheten ‘informatieplichtige’.  Niet alleen venootschappen, maa…

Maandag 4 maart 2019

Inhoud Pluimvee, maartnummer, jaargang 53

 # Standpunt van de voorzitter: Klimaat, klimaat … klimaat   # Antwerpen bijt de spits af met de statutaire vergaderingen  # De internationale legsector doorgelicht  # Greenpeace wil terug naar bedrijfsgroottes van 30 jaar geleden  # Welke techn…

Maandag 4 maart 2019

Beuningen nieuwe locatie voor tweede Kipster-stal

Kipster, de volgens de initiatiefnemers de meest mens-, milieu- en diervriendelijkste leghennenstal werd in september 2017 in Oirlo geopend. Ondanks het stevige prijskaartje dat eraan gekoppeld is, zou er dit najaar reeds een tweede vestiging operat…

Maandag 25 februari 2019

Efsa adviseert halvering salmonella-norm

In Europa geldt er voor alle lidstaten momenteel een Salmonellanorm van 2 %. Dit wil zeggen dat het aantal leghennenkoppels, besmet met salmonella (S.E. en S.T.), maximaal twee procent mag bedragen. De Europese voedselveiligheidsautoriteit (Efsa) ad…

Vrijdag 22 februari 2019

Zorgen overname en miljoeneninjectie voor verankering MHP in Europa?

De Sloveense autoriteiten zetten het licht op groen voor de overname van de grote Sloveense pluimvee-integratie Perutnina Ptuj door de Oekraïense pluimveegigant MHP. Hiervoor ontvangt MHP mogelijks opnieuw een miljoenenlening van de Europese Bank vo…

Woensdag 20 februari 2019

Make love, not war!

Onder het motto: “Make love, not war!” nodigde pluimveehouder Hugo Bens dierenactivist Erwin Vermeulen van Animal Rights uit voor een Valentijnsdate op het leghennenbedrijf in Haps dat hij samen met zijn echtgenote Rianne runt. Door in dialoog te tr…

Woensdag 20 februari 2019

Surrealistische polarisatie Greenpeace nefast voor duurzaamheid

Greenpeace liet onlangs zijn ongenoegen blijken omtrent de opmars van megastallen in België, dit zijn volgens hen veeteeltbedrijven met een omzet van meer dan  500.000 euro per jaar en waarbij ze eveneens de schaalvergroting van de pluimveesector vi…

Vrijdag 15 februari 2019

Inbreng leden mogelijk inzake dialoog omtrent milieu-inspecties

In tijden waar de klimaatproblematiek bovenaan vele politieke agenda’s prijkt, wordt de landbouwsector maar al te vaak als kind van de rekening naar voor geschoven. De landbouwsector blijft zodoende bestempeld worden als ‘gevoelige materie’, ondanks…

Vrijdag 15 februari 2019