Actualiteit

Geen uitzonderingen in KB I&R, maatregelen blijven gelden per beslag

De door het KB van 25 juni 2018 gewijzigde wetgeving inzake identificatie en registratie van pluimvee gaat vanaf 01/01/2019 in voege. Na de infovergaderingen, georganiseerd door DGZ en ARSIA in samenwerking met het Agentschap, ervaarde Herman Vanbec…

Vrijdag 4 januari 2019

Laagpathogene vogelgriep duikt op in Nederland

n Veeniningen, ten oosten van Meppel in de provincie Drenthe, is er laagpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij watervogels uit een vogelwinkel. In totaal betreft het om 75 watervogels die in quarantaine worden geplaatst om verspreiding…

Vrijdag 4 januari 2019

EU-prognose: braadkippenproductie stijgt in 2019 met 2,3 procent

De Europese Unie verwacht in 2019 een toename in de braadkippenproductie met 2,3 % in vergelijking met 2018. Dit stelt een expertengroep van de Europese Commissie die een prognose opmaakt van de productie per lidstaat. Koptrekker Polen Polen, …

Vrijdag 4 januari 2019

Extra heffingsvrij contingent Oekraïne kent Bijbelse allures

David tegen Goliat, een alom gekend Bijbels tafereel om een ongelijke strijd aan te duiden waarbij uiteindelijk, tegen alle verwachtingen in, de underdog zege viert. Dit laatste voorlopig buiten beschouwing gelaten duidt dit momenteel sprekend de si…

Woensdag 12 december 2018

Versoepelde NCD-maatregelen voor hobbyhouders 

Op 03/12/2018 is er een Ministerieel Besluit gepubliceerd dat wijzigingen aanbrengt in het ministerieel besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle. Deze wijzigingen betekenen voor d…

Woensdag 5 december 2018