Actualiteit

Update omtrent LPAI H3-besmettingen in België

Update omtrent LPAI H3-besmettingen in België

In navolging van het overleg van gisteren op federaal niveau, had de Landsbond vandaag, samen met andere belangenbehartigers uit de sector,  een overleg met het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. Tijdens dit overleg zijn de mogelijke maatregelen op Vlaams niveau besproken en werden er ondersteunende maatregelen gevraagd voor de sector.

Zo werd er onder meer geopperd om:

De kadaverophaling via Rendac te laten verlopen via 1 op 1 transporten die overdekt dienen te gebeuren, dit zowel voor besmette bedrijven als voor bedrijven die mogelijks verdacht zijn van LPAI H3.

De mest van de getroffen bedrijven te verwerken d.m.v. compostering, dit twee weken nadat de mest in de stal ontsmet is geweest met een biologisch afbreekbaar middel.

Minister Koen Van den Heuvel verzekerde bovendien dat er reeds met verschillende diensten afgesproken was om de controles in de getroffen provincies tot een minimum te beperken. Daarnaast werd er nogmaals gehamerd op de ernst van de feiten en de hoogdringendheid om actie te ondernemen.

Dit laatste is hetgeen de Landsbond en andere belangenbehartigers al weken geleden op hamerden toen duidelijk werd dat dit onbekend fenomeen een hoge mate aan verspreiding vertoonde, om het toen beperkte probleem in de kiem te smoren. Helaas werd er hier toen weinig gevolg aan gegeven. In die zin hoopt de Landsbond dan ook dat de maatregelen die gisteren besproken zijn via een Ministerieel Besluit effectief op korte termijn van kracht worden.

Ondertussen zijn er nog een tweetal besmette bedrijven bijgekomen uit de regio.

Bron: eigen verslaggeving

 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , Laagpathogene aviaire influenza H3N1