Actualiteit

Johan Zoons niet langer actief als inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

Johan Zoons niet langer actief als inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

Johan Zoons is niet langer actief als inhoudelijk manager op het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen. Johan zal, met ingang vanaf 01/02/2019,  de functie van adviseur intensieve veeteelt opnemen binnen de provinciale Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid.

In de functie van adviseur intensieve veeteelt zal hij zich focussen op de verdere ontwikkeling van het provinciale beleid rond intensieve veeteelt, dit te verbeteren en te coördineren. Maarten Puls, departementshoofd Economie, Streekbeleid en Europa van het provinciebestuur zal, als lid en secretaris van het dagelijks bestuur van het Proefbedrijf Pluimveehouderij, tijdelijk de rol van Johan Zoons opnemen.

Tekst: eigen verslaggeving

Te vinden in: