Actualiteit

Hilde Vautmans hamert op Europees level playing field in Mercosur-deal

Hilde Vautmans hamert op Europees level playing field in Mercosur-deal

Het handelsakkoord met de Mercosur-landen, waarover twintig jaar werd onderhandeld, moet nog formeel worden goedgekeurd door de 28 EU-lidstaten, maar blijft op hevige weerstand stuiten vanuit de Europese landbouwsector. Europese landbouwers betalen namelijk de prijs voor vrijhandel in goederen en diensten waarbij Europese auto’s en machines worden uitgewisseld voor rundsvlees, kippenvlees en suiker uit de Mercosur-landen.

Concreet komt het erop neer dat er een toegift is van 99.000 ton extra rundvleesimport, 180.000 ton extra tariefvrije import van kippenvlees en een soepelere markttoegang voor suiker uit de Mercosur-landen, zoveel was blijkbaar nodig om Zuid-Amerika te doen zwichten tot een handelsakkoord met Europa. De Europese Commissie kan afzwaaien met een prestige-akkoord, maar laat een landbouwsector in ontreddering achter.

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) is enerzijds tevreden met de nieuwe handelsakkoorden die met de EU zijn afgesloten, maar beseft anderzijds ten volle dat de EU niet blind mag zijn voor de impact die deze akkoorden met zich meebrengen voor de eigen landbouwsector en begrijpt dus ten volle de ongerustheid van de Europese landbouwsector over de tariefvrije contingenten voor rundvlees, pluimvee en suiker, sectoren waar de prijsdruk zeer reëel is.

Hilde Vautmans is er zich goed van bewust dat voedselveiligheid en hoogwaardige kwaliteit van onze land- en tuinbouwproducten door de Europese consument bijzonder hoog worden ingeschat. “Daarom moeten we waakzaam blijven over het niveau van de fytosanitaire normen van de producten die vanuit de Mercosur-landen naar Europa komen. Onze boeren worden bovendien geconfronteerd met groeiende eisen inzake dierenwelzijn en milieu. Die moeten ze integreren in een leefbaar economisch businessmodel van hun bedrijven. Dat is een moeilijke oefening, die niet mag worden verstoord door het Mercosur-akkoord. In Europa zorgen onze boeren dagelijks voor producten van topkwaliteit, en voor mij is het van cruciaal belang dat dit handelsakkoord geen afbreuk doet aan de kwaliteit van het voedsel dat onze markt binnenkomt. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat de ingevoerde producten aan dezelfde hoge eisen voldoen, zo niet betekent dit een oneerlijke strijd voor onze boeren. Ik zal er alles aan doen om onze sectoren te ondersteunen en zal blijven hameren op een gelijk speelveld tussen de EU en de landen van de Mercosur.”

“Het is bovendien mede de verantwoordelijkheid van de Mercosur-landen om constructief mee te werken aan de aanpak van de klimatologische en ecologische uitdagingen waar onze wereld voor staat. Het mag dus niet gebeuren dat de Mercosur-landen het nieuwe handelsakkoord interpreteren als een vrijgeleide tot een versterking van het grootschalige, industriële landbouwmodel, met als mogelijk gevolg de ontbossing van het Amazonewoud. Net dat landbouwmodel wordt in Europa, waar we sterk inzetten op duurzaamheid, vergroening en kleinschalige, lokaal gebonden, gediversifieerde landbouw, steeds meer in vraag gesteld. Dit handelsakkoord mag de forse inspanningen van onze boeren dan ook niet tenietdoen.”, aldus Hilde Vautmans.

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen