Actualiteit

Met de verkiezingen in zicht: de partijpolitieke standpunten

De verkiezingen van 26 mei zullen het politieke landschap hertekenen, maar hoe staan de politieke partijen t.o.v. de intensieve pluimveehouderij? Om dit te achterhalen heeft de Landsbond Pluimvee 6 politieke fracties een aantal vragen  en stellingen…

Maandag 13 mei 2019

Update omtrent LPAI H3-besmettingen in België

In navolging van het overleg van gisteren op federaal niveau, had de Landsbond vandaag, samen met andere belangenbehartigers uit de sector,  een overleg met het kabinet van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. Tijden…

Donderdag 9 mei 2019

Update omtrent LPAI H3-besmettingen in België

De voorbije dagen is het aantal besmettingen met het laag pathogene influenzavirus van het type H3 verder opgelopen tot 33. De verliezen voor de getroffen bedrijven zijn groot en tot op heden wordt er nog steeds in het duister getast of er mogelijks…

Woensdag 8 mei 2019

Pluimvee Symposium verplaatst door H3N1-problematiek in België

De organisatie van het Pluimvee Symposium heeft besloten om het evenement van 15 en 16 mei te verplaatsen naar 25 en 26 september. Directe aanleiding zijn de ontwikkelingen in België rondom de laagpathogene H3N1-vogelgriepvariant. Omdat het Pluim…

Maandag 6 mei 2019

H3N1-virus verstevigt grip op pluimveesector

Dat het H3N1-virus een laag pathogeen karakter heeft (cfr. Pathogeniciteitstest Sciensano: 0,13)*, blijkt niet uit het klinisch ziektebeeld die zich tot op heden enkel bij productiedieren manifesteert. Ondertussen is het virus in België al bevestigd…

Donderdag 2 mei 2019

Recall van eieren na verhoogde niet-dioxineachtige PCB’s

Ondanks dat de overschreden norm geen directe gevolgen heeft voor de volksgezondheid, doen Colruyt en Okay toch een recall van de betreffende eieren die onder het merk Boni Selection zijn verkocht. Dit deden ze nadat het FAVV overschrijdingen had va…

Woensdag 1 mei 2019

De impact van multinationals als McDonald’s op de productieketen

In september 2015 kondigde McDonald’s aan om tegen 2025 enkel nog maar gebruik te maken van kooivrije-eieren in de US. Wanneer McDonald’s deze aankondiging maakte, hebben meer dan 200 andere voedingsbedrijven hen dezelfde doelstellingen voorop geleg…

Dinsdag 30 april 2019

H3-problematiek deint verder uit

Met opnieuw een bevestiging, ditmaal van een legbedrijf uit Ardooie, staat de teller momenteel op acht. De laagpathogene vogelgriepvariant H3N1 is momenteel de rode draad doorheen deze hele problematiek, al is de pathogeniteit van dit virus te beper…

Donderdag 25 april 2019