Actualiteit

Pluimveesector engageert zich voor verdere antibioticareductie

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een enorme uitdaging voor de volks- en dierengezondheid. In antwoord op dit risico werden ambitieuze reductiedoelstellingen gedefinieerd voor het gebruik van antibiotica. Visie 2020-plan “Die doelstelli…

Dinsdag 18 juni 2019

De verspreiding van het LPAI H3-virus gaat genadeloos verder

Haast dagelijks krijgen er één of enkele bedrijven het verdict te horen, dat ook hun bedrijf ten prooi is gevallen aan het LPAI H3-virus. Ondertussen is het aantal bevestigde bedrijven opgelopen tot boven de 60 en zijn er nog verschillende bedrijven…

Woensdag 5 juni 2019

Bijna één op de vijf eieren op de Belgische markt zijn Bio

Jaarlijks wordt door het Departement L&V een bio rapport voorgesteld. Dat de biologische voeding aan een opmars bezig is, is een trend die zich al jaren aftekent. Toch is het nog een nicheproductie met in totaal 514 landbouwbedrijven (+ 10% in 2018)…

Woensdag 5 juni 2019

H3N1-virus houdt pluimveesector in een alsmaar sterkere wurggreep

Sinds begin april heeft de pluimveesector te lijden onder het H3N1-virus. Een virus dat zich als een wurgslang rond obstakels (cfr. wetgeving) kronkelt en de pluimveesector steeds in een alsmaar sterkere wurggreep wringt. Ondertussen is de teller op…

Woensdag 29 mei 2019

Update omtrent LPAI H3N1-besmettingen in België

Ondanks dat de toename aan besmette bedrijven licht is afgezwakt, komen er nog steeds besmette bedrijven bij. Het feit dat er tot op heden nog steeds geen maatregelen zijn genomen voor een probleem dat dergelijke proporties aanneemt, is onbegrijpeli…

Dinsdag 14 mei 2019