Actualiteit

Nieuwe vogelgriepuitbraken op drie continenten

Zowel in Bulgarije, Egypte, Iran, Taiwan, Vietnam en in een nieuwe regio in Zuid-Afrika zijn er nieuwe uitbraken vastgesteld van het hoogpathogene vogelgriepvirus (HPAI) bij pluimvee. In Egypte betrof het om het H5N2-virus dat ontdekt werd na rou…

Dinsdag 19 maart 2019

Fipronil-blokkades drijven Nederlandse pluimveehouders naar rechter

Tijdens de fipronilcris in 2017 blokkeerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in totaal 808 stallen op 363 bedrijven. 117 pluimveebedrijven stappen nu naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) om een beroepsprocedure op…

Woensdag 13 maart 2019

Brexit en de pluimveesector

Op 29 maart 2019 stapt het VK uit de EU. Of er uiteindelijk uitstel, toch nog één of ander akkoord uit de bus komt of het een no deal scheiding wordt, op het ogenblik van dit schrijven is dit nog volledig onduidelijk. Tenzij de Britse regering haar …

Woensdag 13 maart 2019

Israëlische startup met innovatieve methode om eieren te sexen

Het afdoden van de zo goed als waardeloze 1-dagskuikens bij legrassen is een gevoelig issue. Verschillende firma’s en instellingen zijn reeds lange tijd op zoek om vroegtijdig het geslacht in de eieren te kunnen bepalen, maar tot op heden zijn de me…

Woensdag 6 maart 2019

Beuningen nieuwe locatie voor tweede Kipster-stal

Kipster, de volgens de initiatiefnemers de meest mens-, milieu- en diervriendelijkste leghennenstal werd in september 2017 in Oirlo geopend. Ondanks het stevige prijskaartje dat eraan gekoppeld is, zou er dit najaar reeds een tweede vestiging operat…

Maandag 25 februari 2019

Efsa adviseert halvering salmonella-norm

In Europa geldt er voor alle lidstaten momenteel een Salmonellanorm van 2 %. Dit wil zeggen dat het aantal leghennenkoppels, besmet met salmonella (S.E. en S.T.), maximaal twee procent mag bedragen. De Europese voedselveiligheidsautoriteit (Efsa) ad…

Vrijdag 22 februari 2019

Make love, not war!

Onder het motto: “Make love, not war!” nodigde pluimveehouder Hugo Bens dierenactivist Erwin Vermeulen van Animal Rights uit voor een Valentijnsdate op het leghennenbedrijf in Haps dat hij samen met zijn echtgenote Rianne runt. Door in dialoog te tr…

Woensdag 20 februari 2019