Actualiteit

Update omtrent LPAI H3N1 in België

Het laagpathogene Aviaire Influenzavirus van het type H3 blijft de Belgische pluimveesector beroeren. Ondertussen zijn er vier nieuwe besmettingen bijgekomen en staat de teller op 77 H3- bevestigde bedrijven. Na het overleg met Europees Commissar…

Woensdag 26 juni 2019

Raad van Dierenwelzijn pro mobiele slachteenheid

Door het grootschaliger worden van pluimveeslachterijen en het verdwijnen van de kleinschalige pluimveeslachterijen werden hoevevleesverkopers met slechts kleine partijen dieren gedwongen grote afstanden af te leggen om de dieren te kunnen slachten …

Dinsdag 25 juni 2019

Aoste schakelt over naar Beter Leven Keurmerk voor kip

Aoste, het charcuteriemerk en vleesverwerkingsbedrijf, heeft besloten om voor al zijn gevogelteproducten stapsgewijs over te schakelen naar het Beter Leven Keurmerk 1 ster. Sinds vorig jaar voldoet ook hun volledige gamma aan gekookte hammen aan het…

Dinsdag 25 juni 2019

Europese pluimveevleessector verzet zich tegen Mercosur

De Europese pluimveevleessector trekt aan de alarmbel nu de handelsgesprekken met Mercosur hun eindfase naderen, mogelijk zou er eind juni al een politiek akkoord worden afgesloten. Volgens AVEC, de stem van de Europese pluimveeslachthuizen, is de p…

Dinsdag 25 juni 2019

Hittestress bij pluimvee tot een minimum beperken

Nu de temperaturen de hoogte oplopen is het belangrijk bijkomende maatregelen te nemen om het welzijn van de dieren te verhogen, wat de productieresultaten ten goede zal komen. Pluimvee is in staat om de lichaamstemperatuur vrij stabiel te houden al…

Dinsdag 25 juni 2019

Over and out voor pluimveeslachterij Lammens

Het zal er al enige tijd aan te komen, pluimveeslachterij Lammens in Torhout is failliet. Het familiale bedrijf legde maandag al de boeken naast zich neer. Door dit faillissement staan 167 arbeiders op straat. Er zijn evenwel vergevorderde gesprekke…

Woensdag 19 juni 2019

Afstandsregels pluimveestallen terug naar af?

In een recent arrest van 2 mei 2019 (arrest nr. 244.351) sprak de Raad van State zich uit over de versoepeling van de afstandsregels voor pluimveestallen van september 2008. De Raad van State besliste dat deze soepelere afstandsregels buiten toepass…

Woensdag 19 juni 2019

Afrikaanse varkenspest legt Chinese pluimveehouders geen windeieren

Door de uitbraken van de Afrikaanse Varkenspest in China is de Chinese varkensstapel met 30 tot 40 procent gekrompen in vergelijking met vorig jaar. De helft van de varkens ter wereld ligt in China. Wereldwijd is de varkensstapel en daarmee de vlees…

Woensdag 19 juni 2019

Update omtrent LPAI H3N1 in België

Het laagpathogene Aviaire Influenzavirus van het type H3 houdt de Belgische pluimveesector al enkele maanden in de ban. Ondertussen zijn er reeds drieënzeventig bedrijven H3-bevestigd. Het virus uitte zich hoofdzakelijk bij productieve dieren, al zi…

Woensdag 19 juni 2019

Pluimveesector engageert zich voor verdere antibioticareductie

Antibioticaresistentie vormt wereldwijd een enorme uitdaging voor de volks- en dierengezondheid. In antwoord op dit risico werden ambitieuze reductiedoelstellingen gedefinieerd voor het gebruik van antibiotica. Visie 2020-plan “Die doelstelli…

Dinsdag 18 juni 2019