Actualiteit

Einde H3-screening stemt sector enigszins geruster

Om herintroductie van het H3-virus te voorkomen door het latent aanwezig zijn van het H3-virus bij braad- en kalkoenbedrijven heeft de sector geijverd om een éénmalige screening op braadkippen- en kalkoenbedrijven boven de as het Kanaal Gent-Terneuz…

Woensdag 2 oktober 2019

VLAM richt pijlen op Japan, Hong Kong en Vietnam voor pluimveevlees

Het door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) ingediende EU-programma voor pluimveevlees met doelmarkten in Japan, Hong Kong en Vietnam werd goedgekeurd. Dit omvat een subsidie van 711.562 EUR die VLAM zal aanwenden om het imago…

Woensdag 2 oktober 2019

Interventiefonds Salmonella dient schadekilo’s te reduceren

Het interventiefonds Salmonella is een privéfonds voor braadkippenhouders gespijsd vanuit de sector. Het wordt beheerd door BFA (Belgian Feed Association), dat hen verzekert van een gewaarborgd inkomen ingeval er een afwaardering is nadat een beslag…

Donderdag 26 september 2019

De bestrijding van H3N1: een desastreus parcours van de overheid

Op 11 juli 2019 verscheen, dankzij een alsnog bekomen spoedprocedure, het KB betreffende het verplicht opruimen van H3-positieve pluimveebedrijven. Pas drie maanden nadat het H3-virus zijn duivels ontbond, drie maanden te laat… In de loop van septem…

Donderdag 29 augustus 2019