Vrije uitlooptermijn bij ophok AI naar 16 weken 24/11/2017
Geplaatst in categorie Algemeen

Tot nog toe moesten de pluimveehouders de eieren van leghennen met vrije uitloop als scharrel bestempelen nadat deze hennen 12 weken verplicht opgehokt zaten, bvb. in kader van de sanitaire ophokplicht bij AI.

Deze termijn wordt nu verlengd naar 16 weken. Dat heeft de Europese Commissie afgelopen woensdag beslist. In de nieuwe regeling wordt ook gekeken naar de individuele toom. Wanneer u leghennen met vrije uitloop opzet in de periode waarin reeds een ophokplicht heerst, dan gaat uw termijn van 16 weken pas in op het moment dat uw nieuwe toom wordt opgezet.

Op zich is dit een verbetering met de situatie van nu, maar vorig seizoen duurde de ophokplicht in België maar liefst 23 weken. Blijkbaar was dit het beste compromis dat men kon vinden in Europa.Ga naar heet van de naald nieuws overzicht

Volgende activiteiten
Geen volgende activiteiten gepland

 

Laatste berichten
Europa akkoord met Belgisch pakket steun fipronil -
Zopas bereikte ons het bericht dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor de Belgische schadevergoedingen in kader van de fipronilcrisis. D...
Nieuw VKI-document (december 2017) -
Zoals reeds eerder aangehaald, zou het VKI-document aangepast worden naar aanleiding van de brief die opgesteld werd door de hele sector naar Minister...
Vernietiging fipronil-eieren: FAVV betaalt Rendac -
Minister Ducarme heeft de door het FAVV voorgestelde werkwijze goedgekeurd om de kosten te regelen van de destructie van de eieren, die door Rendac zi...