FAVV-reserves vrijgemaakt voor fipronil-crisis 21/11/2017
Geplaatst in categorie Algemeen

Vorige week heeft het Federale Parlement het wetsontwerp goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat de FAVV-reserves mogen aangesproken worden om vergoedingen in kader van de fipronil-crisis uit te betalen. Dit werd altijd al gezegd, maar er was eerst een (goedgekeurde) wijziging in het wetgevend kader nodig om dit ook wettelijk mogelijk te maken. Dat is nu het geval.


Er werd een nieuw koninklijk besluit (KB) opgesteld, in samenspraak met de sectorverenigingen, waarin deze compensaties beschreven staan. Dit KB ligt momenteel bij de Raad van State die hier zijn advies zal over geven. Nadien moet dit ook nog door de Europese Commissie genotificeerd worden. Als alles verloopt volgens schema, zullen vanaf 1 januari dossiers ingediend mogen worden voor de compensaties. De Landsbond is hierbij ook steeds bereid om getroffen pluimveehouders te helpen! U kan hiervoor contact opnemen via info@pluimvee.be of via 0496/244.954.

(Bron: Kabinet Ducarme)Ga naar heet van de naald nieuws overzicht

Volgende activiteiten
Geen volgende activiteiten gepland

 

Laatste berichten
Europa akkoord met Belgisch pakket steun fipronil -
Zopas bereikte ons het bericht dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor de Belgische schadevergoedingen in kader van de fipronilcrisis. D...
Nieuw VKI-document (december 2017) -
Zoals reeds eerder aangehaald, zou het VKI-document aangepast worden naar aanleiding van de brief die opgesteld werd door de hele sector naar Minister...
Vernietiging fipronil-eieren: FAVV betaalt Rendac -
Minister Ducarme heeft de door het FAVV voorgestelde werkwijze goedgekeurd om de kosten te regelen van de destructie van de eieren, die door Rendac zi...