In de onderliggende subcategorin houden we jullie continu op de hoogte van de laatste nieuwsfeiten. Zo proberen we jullie zo goed mogelijk te informeren over alles wat betrekking heeft tot onze sector.

Je kan je ook abonneren op de rss-feed.

ILVO verwelkomt Marta Lourenco 08/05/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Sinds begin dit jaar maakt Marta Lourenço (38) deel uit van de kleinveegroep van ILVO-Dier te Melle. Zij vervangt Luc Maertens die eind vorig jaar op pensioen ging. Marta is van opleiding Dierenarts (Universidade Técnica de Lisboa, Portugal), en in 2007 behaalde zij haar doctoraat in rundveevoeding aan de Faculteit Bio-Ingenieurs, Universiteit Gent. Voorheen was Marta verbonden aan d... [lees meer »]
Meest populaire ammoniakemissiearme stalsystemen 08/05/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Bij de leghennen wordt in Vlaanderen ongeveer 90% van de dieren in ammoniakemissiearme huisvesting gehouden. Meest populair bij kooihuisvesting is het systeem met geforceerde mestdroging in combinatie met een droogtunnel en/of droogvloer. Bij volièrehuisvesting wordt overwegend het systeem toegepast waarbij minimaal 50 % van de leefruimte rooster is (minimaal in twee etages) met daaronder e... [lees meer »]
VLAM promotieprojecten pluimvee en konijn 04/05/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Ook dit jaar heeft VLAM een 12-tal projecten ingediend om hiervoor Europese cofinanciering te verkrijgen. Vorig jaar nog werden 6 projecten goedgekeurd. Dit jaar werd ook een project ingediend voor pluimvee en voor konijn. Het is nu wachten op de goedkeuring ervan. Voor konijn gaat het om een gezamenlijke consumentencampagne in België en Nederland om het verbruik van konijnenvlees op te kri... [lees meer »]
Negatief beeld pluimveesector in media 26/04/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Afgelopen maandag zond de regionale TV-zender Focus|WTV een reportage uit waarin de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) het effect van de intensieve (pluimvee)houderij op de gezondheid in vraag stelt. De reportage startte met enkele buren van een nieuwbouw-kippenstal die vonden dat deze niet thuishoorde in agrarisch gebied maar op een industrieterrein. Het WMF sprak zich uit over gezondheidsrisico&... [lees meer »]
Vandaag (19/4) laatste dag ophokplicht! 19/04/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Vandaag is de laatste dag in België van de periode van verhoogd risico voor vogelgriep. Er komt geen nieuwe verlenging van de maatregelen gezien de verbetering van de toestand de afgelopen weken. Vanaf morgen, donderdag 20 april, zijn er geen bijkomende maatregelen van toepassing en is het buitenbeloop van pluimvee opnieuw mogelijk. Er wordt vanaf dan teruggegrepen naar het pakket voorzorgsma... [lees meer »]
Ophokplicht verlengd met 10 dagen tot 19 april 10/04/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Minister Borsus heeft op advies van het FAVV beslist om de voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep met 10 dagen te verlengen. Dit betekent dat de ophokregeling voor pluimvee gehouden door professionele houders nu van kracht blijft tot en met woensdag 19 april. Naar verwachting zal dit de laatste verlenging zijn: de toestand met vogelgriep in wilde vogels evolueert de laatste weken gunstig – va... [lees meer »]
Rondeelstal in Ewijk staat leeg en is te koop 05/04/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Een Rondeelstal is een concept waarbij legkippen met veel zorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden worden en aanzien wordt als het uitgangbord van de Nederlandse legkippenhouderij. Verder is transparantie één van de doelstellingen waarbij je ten alle tijden welkom bent om een kijkje te nemen tussen de kippen en achter de schermen. Maar Pluimveehouder en franchisenemer Willy Derks is gestop... [lees meer »]
Schaderegeling Salmonellafonds herzien 05/04/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Op de evaluatievergadering van 31/03/2017 werd door Bemefa, de federatie van mengvoederfabrikanten en beheerder van het salmonellafonds, medegedeeld dat er een akkoord afgesloten was met de pluimveeslachterijen ivm aanpassingen van de schaderegeling. Omwille van het toegenomen aantal positieve gevallen en de gewijzigde politiek van het FAVV, die aanleiding gaf tot verstrengde maatregelen bij de ... [lees meer »]
Inhoud Pluimvee magazine april 2017 05/04/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
In het aprilnummer van 2017 brengen we volgende onderwerpen: Interview Hennie de Haan over de belangenverdediging in Nederland Focus op de kalkoenensector: reportage van een pioniersbedrijf Verslag statutaire vergaderingen: West-Vlaanderen bijt de spits af En verder: In-ovo technieken Update vogelgriep Vakbeurs LIV Onderzoek proefbedrijf Marktprijzen Juridisch Diergeneeskunde [lees meer »]
Hogan wil regels vrije uitloop laten herbekijken 05/04/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Europees landbouwcommissaris Phil Hogan wil de regelgeving rond de vrije uitloop-eieren evalueren en indien nodig geacht mogelijks wijzigen. Momenteel moeten deze eieren verplicht gestempeld worden als gewone scharreleieren omdat de leghennen langer dan 12 weken opgehokt zitten en ze daardoor de status van vrije uitloop verliezen. Ook België is voorstander om de regelgeving aan te passen. R... [lees meer »]
Volgende activiteiten
Geen volgende activiteiten gepland

 

Laatste berichten
Europa akkoord met Belgisch pakket steun fipronil -
Zopas bereikte ons het bericht dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor de Belgische schadevergoedingen in kader van de fipronilcrisis. D...
Nieuw VKI-document (december 2017) -
Zoals reeds eerder aangehaald, zou het VKI-document aangepast worden naar aanleiding van de brief die opgesteld werd door de hele sector naar Minister...
Vernietiging fipronil-eieren: FAVV betaalt Rendac -
Minister Ducarme heeft de door het FAVV voorgestelde werkwijze goedgekeurd om de kosten te regelen van de destructie van de eieren, die door Rendac zi...