In de onderliggende subcategoriŽn houden we jullie continu op de hoogte van de laatste nieuwsfeiten. Zo proberen we jullie zo goed mogelijk te informeren over alles wat betrekking heeft tot onze sector.

Je kan je ook abonneren op de rss-feed.

Fout & verduidelijking monsternemingsprocedure 01/09/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Het FAVV lichtte ons in dat ze een fout gemaakt hadden in de eerder doorgestuurde monsternemingsprocedure. Elk van de eimonsters moet immers uit 18 eieren samengesteld worden (en niet uit 12 zoals ze eerder hadden vermeld). Het FAVV wil verder ook nog verduidelijken dat: - de 5 monsters ei of vlees telkens apart moeten geanalyseerd worden; er zijn dus telkens 5 analyses per stal en per product... [lees meer »]
Wijziging monsternemingsprocedure voor vrijgave 30/08/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Het FAVV bracht ons deze avond op de hoogte van een aanpassing van de monsternemingsprocedure voor de vrijgave van stallen/bedrijven geblokkeerd voor fipronil. Deze aanpassing moet problemen met de representativiteit van de monsterneming voorkomen en vergroot zo de betrouwbaarheid van de beslissing om een stal vrij te geven. Vanaf nu dienen per stal 5 aparte monsters genomen te worden voor het v... [lees meer »]
Formulier aanvraag steunmaatregelen fipronil 29/08/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Op de site van de federale overheidsdienst Financiën is sinds kort een formulier beschikbaar voor de aanvraag van steunmaatregelen voor bedrijven die het financieel moeilijk hebben door de fipronil-crisis. Deze steunmaatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing en btw gaan bvb. om betalingsfaciliteiten, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes voor niet-betaling of l... [lees meer »]
Mestbank roept op geen analyses te sturen naar FR 24/08/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
De Mestbank doet vandaag een oproep naar alle pluimveehouders om geen analyseresultaten van pluimveemest mee te sturen naar Frankrijk. Blijkbaar wordt die vraag gesteld aan pluimveehouders die willen exporteren naar Pas-de-Calais in Frankrijk. Volgens de Mestbank heeft Pas-de-Calais echter niet het recht om deze analyses mee te vragen en moet het attest dat u van de Mestbank krijgt voldoende zij... [lees meer »]
Rendac verlaagt zijn prijs i.k.v. fipronil-crisis 18/08/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Vandaag was er op Vlaams niveau een overleg met verwerkingsbedrijf Rendac in kader van de fipronil-crisis. Rendac verwerkt de besmette eieren om tot o.a. componenten voor de productie van groene stroom. Tijdens het overleg kon minister Schauvliege 3 resultaten bekomen: - Rendac verlaagt het tarief voor het verwerken van eieren van 187,67 euro naar 150 euro per ton (met terugwerkende kracht tot he... [lees meer »]
Overzicht steunmaatregelen i.k.v. fipronilcrisis 18/08/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Federale steunmaatregelen Een afbetalingsplan van de werkgeversbijdragen: op eenvoudige aanvraag van de werkgever beschikbaar voor de getroffen bedrijven, zonder gerechtelijke procedure. U kan uw aanvraag online indienen via een aanvraagformulier op de portaalsite van de sociale zekerheid. Een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van verhogingen en intresten in geval van laattijdige betalin... [lees meer »]
Landsbond tevreden na taskforce fipronil 17/08/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
De Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders vzw (kortweg Landsbond) reageert tevreden na de taskforce rond de fipronil-crisis deze ochtend in de Wetstraat. Voorzitter Danny Coulier: “we zijn zeer tevreden met de engagementen die de federale overheid neemt en hopen dat de getroffen pluimveehouders volledig vergoed worden voor de geleden schade”. De snelheid waarmee het dossier beh... [lees meer »]
Politiek zoekt samen met sector naar mogelijkheden 16/08/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Politiek zoekt samen met sector naar mogelijkheden voor getroffen pluimveehouders Vlaamse Commissie Landbouw Deze voormiddag (16/8)vond de Vlaamse Commissie voor Landbouw plaats. Deze stond in het teken van de fipronil-crisis. Ook de Landsbond probeert mogelijke pistes aan te reiken aan de overheid om de getroffen pluimveehouders te steunen. Op Vlaams niveau wordt daardoor nagedacht om een VLIF-... [lees meer »]
Persbericht Landsbond 09/08/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
België moet juist fier zijn dat het fipronilschandaal hier eerst boven water is gekomen Dit was één van de conclusies van de Landsbond van Pluimveehouders, waarvan de Raad van Bestuur gisteravond bijeen kwam. De controles en autocontroles hebben hier wel degelijk gewerkt om de frauduleuze inzet snel en als eerste land te ontdekken en de passende maatregelen te nemen. Meer en me... [lees meer »]
FAVV: "Europese fipronil-drempel overschreden" 08/08/2017
Geplaatst in categorie Algemeen
Hieronder kan u integraal het persbericht nalezen dat het FAVV zonet verstuurde. Een bedrijf dat gebruik maakte van zijn recht op een tegenanalyse, kreeg 0,92 mg/kg als resultaat. Dit is een overschrijding van de Europese veiligheidsdrempel. U kan het persbericht ook terugvinden op de site van het FAVV. "Op 2 juni 2017 kreeg het Voedselagentschap de eerste melding vanwege een Belgisch bedrijf dat... [lees meer »]
Volgende activiteiten
Geen volgende activiteiten gepland

 

Laatste berichten
Europa akkoord met Belgisch pakket steun fipronil -
Zopas bereikte ons het bericht dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor de Belgische schadevergoedingen in kader van de fipronilcrisis. D...
Nieuw VKI-document (december 2017) -
Zoals reeds eerder aangehaald, zou het VKI-document aangepast worden naar aanleiding van de brief die opgesteld werd door de hele sector naar Minister...
Vernietiging fipronil-eieren: FAVV betaalt Rendac -
Minister Ducarme heeft de door het FAVV voorgestelde werkwijze goedgekeurd om de kosten te regelen van de destructie van de eieren, die door Rendac zi...