In de onderliggende subcategoriŽn houden we jullie continu op de hoogte van de laatste nieuwsfeiten. Zo proberen we jullie zo goed mogelijk te informeren over alles wat betrekking heeft tot onze sector.

Je kan je ook abonneren op de rss-feed.

Abonnementsprijzen ophalen en verwerken krengen 29/06/2016
Geplaatst in categorie Algemeen
Abonnementsprijzen voor het ophalen en verwerken van krengen van landbouwdieren De abonnementsprijzen voor het ophalen en verwerken van krengen van landbouwdieren zijn gekend. In vergelijking met vorig jaar bleven de minima gelijk, maar daalden de maxima lichtjes voor mestkalveren, en voor schapen en geiten. Voor alle andere dieren moet er méér geld neergeteld worden. Abonnements... [lees meer »]
Gumboro steekt de kop weer op 21/06/2016
Geplaatst in categorie Algemeen
Recent zijn er Gumboro-uitbraken vastgesteld op braadkippenbedrijven in West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg. Hoewel op de meeste bedrijven werd gevaccineerd tegen Gumboro, bleken de dieren onvoldoende beschermd. Vaccineren op het verkeerde moment of het maken van fouten bij de toediening van het vaccin kunnen hiervan de oorzaak zijn. Hoe zorg je voor een effectieve Gumboro-vaccinatie? Vaccin... [lees meer »]
Agroforestry logisch voor kippen met buitenloop 15/06/2016
Geplaatst in categorie Algemeen
Agroforestry of boslandbouw is een teeltsysteem waarbij landbouwgewassen of veehouderij gecombineerd worden met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel. Het is een logische keuze voor pluimveebedrijven met een buitenloop: bevordert het natuurlijk gedrag vermindert de stressgevoeligheid vermijdt puntvervuiling integreert de pluimveestal beter in het landschap. Dat zegt Danie... [lees meer »]
In het juninummer van pluimvee 08/06/2016
Geplaatst in categorie Algemeen
• Standpunt van de voorzitter • Export pluimveevlees naar Zuid-Afrika onder druk. • Bewaring van ontsmettingsmiddelen. • Knelpunten volièrehuisvesting. • Santitel-Med. • Uitloop legkippen en Agroforestry. • Reportage open deur Patio-stal vleeskippen. • Impressies Pluimveesymposium Eersel. • Kalkoenhouders kapen innovatieprijs. • Che... [lees meer »]
Duurzaam hergebruik kalkkorrels in legpluimveevoer 08/06/2016
Geplaatst in categorie Algemeen
Agrifirm gaat de huidige kalksteentjes in legpluimveevoer vervangen door kalkkorrels, een reststof van drinkwaterbedrijf Vitens. Met deze toepassing draagt Agrifirm bij aan duurzaam gebruik van reststoffen. Onderzoek wijst uit dat de Vitens korrels dezelfde positieve effecten opleveren voor de leghen en de eieren als het gebruik van legpluimveevoer met traditionele kalksteentjes. Kwaliteit en duu... [lees meer »]
Chemisch drinkwateronderzoek 08/06/2016
Geplaatst in categorie Algemeen
In een eerder bericht beschreven we welke informatie de verschillende parameters van een bacteriologisch wateronderzoek geven. Hieronder bekijken we de betekenis van de parameters van het chemisch wateronderzoek. Beide onderzoeken zijn jaarlijks verplicht bij gebruik van niet-leidingwater als drinkwater en/of reinigingswater op bedrijven met een capaciteit van minstens 5000 stuks pluimvee (fokpl... [lees meer »]
Alternatieve Eiwitbronnen in dierenvoeding 08/06/2016
Geplaatst in categorie Algemeen
Na een positieve evaluatie hebben de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) en de Vlaamse overheid beslist een vervolgtraject uit te tekenen om de diervoederstromen verder te verduurzamen. Sinds 2011 hebben BEMEFA en de Vlaamse overheid een aantal initiatieven ontplooid en een engagementsverklaring ondertekend met betrekking tot duurzame diervoederstromen.Na een grondige evaluati... [lees meer »]
Alle vleeskonijnen voortaan in verrijkt park 01/06/2016
Geplaatst in categorie Algemeen
Volgens een recent Besluit van de Vlaamse Regering is het voortaan verplicht om alle vleeskonijnen in een verrijkt park te huisvesten. De dieren krijgen op die manier veel meer mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag te vertonen en dat komt hun welzijn ten goede. Een verrijkte kooi is uitgerust met plateaus, knaagmateriaal en tunnels en is bovenaan open. Elk dier beschikt over ten minste 800 cm&s... [lees meer »]
SANITEL-MED: antibiotica online registreren 25/05/2016
Geplaatst in categorie Algemeen
SANITEL-MED, de online applicatie om alle voorgeschreven, verschafte of toegediende antibiotica voor diergeneeskundig gebruik te registreren, is vanaf nu beschikbaar. De online applicatie is te vinden op www.fagg.be/nl/SANITEL-MED. De rapportering van deze gegevens moet helpen in de strijd tegen antibioticaresistentie. Het doel is een beter zicht te krijgen op de hoeveelheid en het soort antibio... [lees meer »]
Vaccinatie adviezen AMCRA 25/05/2016
Geplaatst in categorie Algemeen
AMCRA (het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België) stelde nieuwe aanbevelingen op voor vaccinaties bij voedselproducerende dieren. Binnen de werkgroepen voor de verschillende diersoorten werd beslist om enerzijds ‘Generieke vaccinatie aanbevelingen’ op te stellen voor de verschillende diersoorten samen. Aansluitend werden ook ‘Specifieke... [lees meer »]
Volgende activiteiten
Geen volgende activiteiten gepland

 

Laatste berichten
Europa akkoord met Belgisch pakket steun fipronil -
Zopas bereikte ons het bericht dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor de Belgische schadevergoedingen in kader van de fipronilcrisis. D...
Nieuw VKI-document (december 2017) -
Zoals reeds eerder aangehaald, zou het VKI-document aangepast worden naar aanleiding van de brief die opgesteld werd door de hele sector naar Minister...
Vernietiging fipronil-eieren: FAVV betaalt Rendac -
Minister Ducarme heeft de door het FAVV voorgestelde werkwijze goedgekeurd om de kosten te regelen van de destructie van de eieren, die door Rendac zi...