De Landsbond streeft een tweedelig doel na.

Enerzijds doen wij aan voorlichting. Dit proberen wij zo adekwaat mogelijk te doen via ons vakblad "Pluimvee", via onze wekelijkse nieuwsbrief "Pluimvee Actueel" en via studie- en voorlichtingsavonden.

Anderzijds, en misschien nog belangrijker, proberen wij de belangen van onze leden op de best mogelijke manier te verdedigen. Dit doen we door constant in overleg te zijn met overheden en de andere spelers uit onze sector. Wij zetelen dan ook in verschillende overlegorganen en commissies.

Op die manier hebben wij reeds meerdere realisaties kunnen verwezenlijken. Denken we hierbij maar aan de vele stalsystemen voor pluimvee, die in de BBT-lijst opgenomen zijn, aan de verzekering voor de afwaardering van met Se/St-besmet pluimveevlees, aan de staatswaarborg voor leghennenhouders die hun stallen moeten ombouwen om in orde te zijn met de nieuwe huisvestingswetgeving en veel meer.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Landsbond een nuttige en voor de pluimvee-, en konijnenhouder zelfs broodnodige organisatie is.

Bent u nog geen lid, kom dan eens een kijkje nemen op een info-avond, lees ons magazine en spreek eens met één van onze bestuursleden. Wij maken ons sterk dat al uw twijfels dan weggenomen worden.

Lid worden van de Landsbond komt zowel u als ons ten goede!

Volgende activiteiten
Geen volgende activiteiten gepland

 

Laatste berichten
Europa akkoord met Belgisch pakket steun fipronil -
Zopas bereikte ons het bericht dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor de Belgische schadevergoedingen in kader van de fipronilcrisis. D...
Nieuw VKI-document (december 2017) -
Zoals reeds eerder aangehaald, zou het VKI-document aangepast worden naar aanleiding van de brief die opgesteld werd door de hele sector naar Minister...
Vernietiging fipronil-eieren: FAVV betaalt Rendac -
Minister Ducarme heeft de door het FAVV voorgestelde werkwijze goedgekeurd om de kosten te regelen van de destructie van de eieren, die door Rendac zi...