De Landsbond,  enkele jaren geleden omgedoopt tot Vlaamse  Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw, werd opgericht in 1946.      Tijdens de naoorlogse periode ontstond er een nauwe  samenwerking met de overheid in het kader van de verbetering van de bestaande  pluimveerassen.  Echter, door de ver  doorgedreven hybridisatie, is het aandeel “fokkerij” in de professionele   pluimveehouderij bijna verdwenen.

Haar overheidsopdrachten

De Landsbond voert, hierbij aanleunend, overheidopdrachten  uit voor het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame  Landbouwontwikkeling.  Deze opdrachten  situeren zich op vlak van het inzamelen en controleren van  gegevens over het inleggen van broedeieren en het opzetten van eendagskuikens  en moederdieren.

Specifiek voor de konijnenhouderij wordt er vanuit de Landsbond bijstand geboden bij de  uitvoering en bijsturing van de technische boekhouding en resultaten van de  professionele konijnenbedrijven. 

Voor uw belang

Vandaag heeft de Landsbond vooral een ondersteunende functie naar haar leden toe.     Als overkoepelende vereniging van vier Provinciale Verenigingen  voor Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders, staat de Landsbond ideaal gepositioneerd als gesprekspartner tussen de professionele  pluimvee- en konijnenhouders en de overheid voor meerdere actuele thema’s.   Door steeds in overleg te zijn met de overheid, wordt  er getracht naar oplossingen te zoeken voor belangrijke kneldossiers met  betrekking tot dierenwelzijn, diergezondheid, kwaliteit, promotie, milieu en  ruimtelijke ordening en vele andere. 

Onder haar doelstellingen valt ook de voorlichting van  de sector.  Dit doet ze via haar  maandelijks vakblad PLUIMVEE , de wekelijkse nieuwsbrief PLUIMVEE ACTUEEL en  doormiddel van voorlichtingsvergaderingen en studiereizen.

Volgende activiteiten
Geen volgende activiteiten gepland

 

Laatste berichten
Europa akkoord met Belgisch pakket steun fipronil -
Zopas bereikte ons het bericht dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor de Belgische schadevergoedingen in kader van de fipronilcrisis. D...
Nieuw VKI-document (december 2017) -
Zoals reeds eerder aangehaald, zou het VKI-document aangepast worden naar aanleiding van de brief die opgesteld werd door de hele sector naar Minister...
Vernietiging fipronil-eieren: FAVV betaalt Rendac -
Minister Ducarme heeft de door het FAVV voorgestelde werkwijze goedgekeurd om de kosten te regelen van de destructie van de eieren, die door Rendac zi...